in English in English

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste Tampereen yliopiston CV-tietokannalle.

 1. Rekisterinpitäjä
  Tampereen yliopisto
  Kalevantie 4
  33014 Tampere
  Puh. (03) 355 111
  Faksi (03) 213 4473
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Petri Poikus
  Tampereen yliopisto
  Email: petri.poikus@uta.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tampereen yliopiston CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Tampereen yliopiston omissa sähköisissä rekrytoinneissa. Henkilöt antavat omalla suostumuksellaan tietonsa Tampereen yliopiston CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8 §.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät kunkin avoimen työpaikan hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Hakija voi päivittää hakemuksen tietoja saamillaan tunnuksilla. Hakijan hakemusta säilytetään kolme vuotta hakemuksen jättämisestä tai hakijan suorittamasta päivityksestä.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietolähteinä on hakijan itsensä lisäksi mahdollisesti hakijan ilmoittamat suosittelijat sekä Tampereen yliopiston valintaprosessiin kuuluvat henkilöt.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä ja tallennetut tiedot on rajoitettu ainoastaan Tampereen yliopiston käyttöön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman hakijan lupaa.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeudet ovat ainoastaan Tampereen yliopiston rekrytointiin ja valintaan osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin (LAURA™ -rekrytointijärjestelmä) tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
 9. Tarkastusoikeus
  Henkilöllä on Henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeus on toteutettavissa Henkilötietolain 28 § mukaisesti.