Three university researcher, associate professor or professor posts in the Global Governance and Responsibility programme / Kolme yliopistotutkijan tai apulaisprofessorin tai professorin tehtävää Global Governance and Responsibility ohjelmassa

Brief details (for full details click here )

The University of Tampere is an internationally renowned research-led university and one of the few in the world to specialise in the social sciences. The University has commenced the Global Govenrnance and Responsibility programme with four core themes: power, authority and governance; transnational mobility, identities and agencies; the global travel of ideas and global health and development.

The University is now seeking three university researchers, associate professors or professors.

 You must have:

 • A doctoral degree in a field relevant to the research programme

 • High-level scientific expertise in a theme appropriate to the Global Governance and Responsibility programme

 • An excellent international publication record

 • Teaching/supervision skills and experience across the range of levels.

Additionally, successful candidates will have

 • A proven track record of international scientific cooperation

 • The ability to offer advanced research-led teaching and supervision

 • Strong developmental potential in research within the Global Governance and Responsibility programme

 • An interdisciplinary focus

 • Experience of leading or making a major contribution to a research group

 • A track record of successful applications for external research funding.

The minimum starting salary of an university researcher will range between €4000 and  €5000,  salary of an associate professor will range between €5000 and €5600 a month and that of a professor between €5700 and €6400 a month. Higher salaries may be agreed dependent upon experience and/or performance. The University of Tampere offers a comprehensive package of employee benefits.

These posts are subject to a four-month probationary period.

Initial appointment as university researcher or associate professor is for five years, and as professor the post is continuous. Subject to successful performance, associate professors will become tenured members of faculty staff whilst university researchers will become associate professors. The evaluation of suitability for a tenured position will commence after four years in post and appointees will be supported throughout the five year period to ease transition to faculty positions.

Applications should be written in English and submitted electronically via the University of Tampere’s electronic recruitment system by 15:45 pm. on 30 October 2017. (Link below)

The following documents should accompany your application:

 • A CV (excluding publications).

 • A list of publications compiled according to the Academy of Finland guidelines. Please indicate your ten most important publications.

 • A letter of application in which you set out the reasons why you are applying for the post and why you are particularly suited to it.

 • A five-page research plan, outlining your proposed research within the programme.

 • The names, positions and contact details of two referees who can support your application.

Enquiries

For full job details click here

For queries related to the Global Governance and Responsility programme and NSR programme please contact the Programme Director, Professor Rebecca Boden: (Rebecca.Boden@uta.fi).

For queries related to the application process please contact Paula Järvenpää: (paula.k.jarvenpaa@uta.fi )

 

-----

Tarkemmat tiedot tehtävistä NSR-ohjelman www-sivuilla.

Tampereen yliopisto korostaa tärkeiden yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimusta ja on käynnistänyt uuden tutkimusohjelman osana monitieteistä New Social Research tutkimusohjelmaa. Global Governance and Responsibility –ohjelman neljä pääteemaa ovat: 1) valta, auktoriteetti ja hallinta (power, authority and governance), 2) transnationaali liikkuvuus, identiteetit ja toimijuus (transnational mobility, identities and agencies, 3) ideoiden globaali liikkuvuus (the global travel of ideas) ja 4) globaali terveys ja hyvinvointi (global health and development).

Tampereen yliopistossa on nyt haettavana kolme tenure track-tehtävää yliopistotutkijan, apulaisprofessorin tai professorin tasolle.

Edellytämme:

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa tutkimusohjelmalle relevantilta alalta

 • korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä

 • näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta tutkimusohjelman alalta

 • tehtävän tason edellyttämää opetus- ja ohjaustaitoa

Ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon

 • näytöt kansainvälisestä tieteellisestä yhteistyöstä

 • kyky antaa edistynyttä tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta

 • Global Governance and Responsibility ohjelman tutkimusteemoihin liittyvä kehittymispotentiaali

 • suuntautuminen monitieteiseen tutkimukseen

 • kokemus tutkimusryhmän johtamisesta tai aktiivisesta toiminnasta tutkimusryhmässä

 • menestyminen ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnassa

Palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmään (YPJ), jossa tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Yliopistotutkijan palkka on työsuhteen alussa noin 4000-5000 euroa kuukaudessa, apulaisprofessorin 5000-5600 euroa kuukaudessa ja professorin palkka on noin 5700-6400 euroa kuukaudessa. Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. Tehtävät täytetään tenure track –tehtävinä, jolloin yliopistotutkijan ja apulaisprofessorin tehtävä täytetään viisivuotiskaudeksi ja ulkoinen arviointiprosessi käynnistetään viimeistään vuosi ennen määräaikaisen työsuhteen päättymistä. Professorin tehtävä täytetään toistaiseksi.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Englanninkielinen hakemus jätetään sähköisenä Tampereen yliopiston rekrytointijärjestelmään (linkki alla) 30.10.2017 klo 15.45 mennessä.

Hakemukseen liitetään

 • CV ilman julkaisuluetteloa

 • Suomen Akatemian ohjeen mukainen julkaisuluettelo, johon hakija merkitsee kymmenen (10) tärkeintä julkaisuaan

 • hakemuskirje, jossa hakija kertoo, miksi hakee tehtävään ja miksi sopisi siihen

 • enintään viisi (5) sivua pitkä tutkimussuunnitelma, joka sisältää kuvauksen siitä, miten tutkimus liittyy tutkimusohjelmaan

 • kahden suosittelijan nimi- ja yhteystiedot

Tehtävää koskevat tiedustelut

Pidempi tehtävän kuvaus (linkki)

Tutkimusohjelmaa ja tehtävänkuvaa koskevat tiedustelut: NSR-ohjelman johtaja professori Rebecca Boden, rebecca.boden@uta.fi

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset: hallintopäällikkö Paula Järvenpää, paula.k.jarvenpaa@uta.fi

Applying starts: 2017-09-28 14:05 Applying ends: 2017-10-30 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position