Kymmenen (10) tohtoriopiskelijan määräaikaista tehtävää viestintätieteiden tiedekunnassa / Ten (10) doctoral student´s fixed term positions in the Faculty of Communication Sciences

(Below in English)

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa on haettavana KYMMENEN TOHTORIOPISKELIJAN määräaikaista 1−4 vuoden mittaista työsuhdetta tiedekunnan tohtoriohjelmissa. Tehtävä on otettava vastaan aikaisintaan 1.1.2018 ja viimeistään 1.4.2018.

Tohtoriopiskelijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa jossakin seuraavista tohtoriohjelmista:


Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta ja työsopimus voidaan tehdä 1–4 vuodeksi. Työsuhteen pituus määräytyy opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen perusteella.Väitöskirjatyöstä sovitaan ja sen etenemistä seurataan vuosittain opinto- ja ohjaussuunnitelman perusteella. Suunnitelmaan sisältyy aikataulutettu vuosittainen työsuunnitelma. 

Tohtoriopiskelijan tehtäviin sisältyy väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opetukseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan.

Tohtoriopiskelijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jatko-opinto-oikeutta, opinto- ja ohjaussuunnitelmaa sekä tutkimussuunnitelmaa. Jos hakijalla ei ole ennestään jatko-opinto-oikeutta viestintätieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmaan, tulee sitä hakea syksyn keskitetyssä haussa, joka päättyy 31.10.2017. Hakija täyttää tällöin kaksi eri sähköistä lomaketta: hakemuksen tohtoriopintoihin ja hakemuksen määräaikaiseen tohtoriopiskelijan työsopimussuhteeseen.

Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus (hakijan yleiset meriitit, opintomenestys, tutkimussuunnitelman tieteellinen taso ja toteuttamiskelpoisuus, työn eteneminen, työn ohjausjärjestelyt sekä hakijan motivaatio), jota arvioidaan esitetyn ansioluettelon, opintosuoritusrekisteriotteen ja tutkimus- ja opintosuunnitelmien perusteella.

Tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan vaativuustasolle 2-4 riippuen tutkimustyön vaiheesta. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävää täytettäessä käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 31.10.2017 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (kts. linkki JÄTÄ HAKEMUS alla, ohjeet). Hakemuksen lisäksi tulee toimittaa: 

 • Ansioluettelo. Ansioluetteloon tulee liittää tiedot kahdesta suosittelijasta, mikäli maisterin tutkintoa ei ole suoritettu Tampereen yliopistossa.
 • Mahdollinen julkaisuluettelo osana ansioluetteloa
 • Opintosuoritusrekisteriote (maisterin tutkinnon ja lisäksi tohtorin tutkinnon rekisteriote, mikäli hakijalla on jo opinto-oikeus)
 • Opinto- ja ohjaussuunnitelma
 • Tutkimussuunnitelma, joka sisältää arvion väitöskirjan valmistumisaikataulusta. Ohjeet tutkimussuunnitelman laatimiseksi löytyvät tiedekunnan sivuilta.
 • Selvitys väitöskirjatutkimusta varten aiemmin saaduista apurahoista tai selvitys aiemmasta työsuhteesta valtakunnallisessa tutkijakoulussa tai vastaavassa.
 • Hakudokumenteista tulee käydä ilmi, koska opinto-oikeus on myönnetty tai milloin olet sitä hakenut, aika, jolle palkallista kautta hakee, milloin voi aloittaa palkallisen kauden, ohjaajat ja oppiala.

 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tohtoriohjelma: yliopistonlehtori Sanna Talja, puh. 050 318 5900, sanna.k.talja@uta.fi

Kielten tohtoriohjelma: professori Minna Nevala, puh. 040 190 1562, minna.nevala@uta.fi

Kirjallisuustieteen tohtoriohjelma: professori Mari Hatavara, puh. 040 190 1565, mari.hatavara@uta.fi

Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma: professori Mikko Lehtonen, puh. 040 190 9798, mikko.s.lehtonen@uta.fi

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelma: professori Veikko Surakka, puh. 040 557 3265, veikko.surakka@uta.fi

Hakumenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa:
Hallintosihteeri Elisa Laatikainen, puh: 050 318 6823; elisa.laatikainen@uta.fi

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

 --------------

The Faculty of Communication Sciences at the University of Tampere invites applications for TEN SALARIED DOCTORAL STUDENT POSITIONS. The positions are for a fixed-term of one to four years. Successful candidates must accept the position by 1 January 2018 at the earliest and by 1 April 2018 at the latest.

Successful candidates will pursue a doctoral degree in one of the following doctoral programmes at the University of Tampere:


Full-time doctoral studies are expected to be completed in four years. Fixed-term contracts can be drawn up for a period of one to four years; the length of the contract depends on how far along in their studies the successful candidates are and when they expect to graduate. The personal study and supervisory plans of doctoral students define the terms of their dissertation work and are used to monitor their progress annually. The personal study and supervisory plan includes a detailed annual working schedule.

In addition to the dissertation work, doctoral students teach or participate in other tasks connected to their studies at the School.

Successful candidates must have a higher university degree, be currently pursuing a doctoral degree in one of the Faculty’s doctoral programmes and submit a study and supervisory plan and a research plan for evaluation. If the candidate does not have a right to pursue a doctoral degree at the Faculty of Communication Sciences, the candidate must apply for the study right with a separate application at the same time when applying for the salaried doctoral student position (please see instructions). In this case the candidate fills in two different online forms: one for the study right and one for the salaried doctoral student position. Both application periods end on the 31 October 2017.

Successful candidates are selected based on the level of promise that they show (general merits of the applicant, academic performance, scientific level and feasibility of the research plan, progress of the work, supervision arrangements, and student’s own motivation) and this is evaluated on the basis of their CV, transcript of academic records and study and research plans.

The salary will be based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 2 - 4, depending on how far advanced the candidate's research is. The basic salary will be supplemented with a performance increase based on the employee's individual performance. The positions carry a four-month trial period.

Please submit your application documents through the University's online application system (link below: JÄTÄ HAKEMUS or APPLY FOR THIS POSITION, please see instructions) by 15:45 (Finnish time) on 31 October 2017, and submit the following enclosures along with your application:

 • Your curriculum vitae. The curriculum vitae must include the information of two referees if the Master’s degree was not taken at the University of Tampere.
 • A list of publications (if any) as a part of the curriculum vitae
 • Transcript of academic records (Master’s degree and additionally transcript of records of your doctoral degree, if you already are a doctoral student at the Faculty)
 • A study and supervisory plan
 • A research plan including a time schedule for your dissertation. More detailed instructions on how to draft a research plan can be found at the Faculty’s website.
 • An account of grants received for dissertation research and previous employment at Finnish doctoral programs or other similar institutions.
 • Please make sure that the following details are stated in your application documents: when you’ve received your study right or when you’ve applied for it, the period for which you apply for a salaried position, when you are able to start in the salaried position, your supervisors and your field of study.


For further information about the position, please contact:


Doctoral programme in Communication, Media and Theatre: professor Mikko Lehtonen, mikko.s.lehtonen@uta.fi

Doctoral programme in Information Studies and Interactive Media: University Lecturer Sanna Talja, sanna.k.talja@uta.fi

Doctoral programme in Interactive Technology: professor Veikko Surakka, veikko.surakka@uta.fi

Doctoral programme in Language Studies: professor Minna Nevala, minna.nevala@uta.fi

Doctoral programme in Literary Studies: professor Mari Hatavara, mari.hatavara@uta.fi


For more information about the application process, please contact:

Administrative Secretary Elisa Laatikainen, tel: +358 50 318 6823; elisa.laatikainen@uta.fi

 

The University of Tampere has the right to not fill the vacancy and to extend the deadline for applications for a valid reason.

 

Applying starts: 2017-10-02 08:00 Applying ends: 2017-10-31 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position