Tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ajalle 2.1.2018 - 30.6.2021

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana määräaikainen tutkijatohtorin tehtävä Suomen Akatemian rahoittamassa työ- ja organisaatiopsykologian alaan kuuluvassa tutkimushankkeessa: ”Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä”.

Haemme hankkeeseen ajalle 2.1.2018 – 30.6.2021 tutkijatohtoria, jonka tehtävänä on osallistua hankkeen tutkimustehtäviin mm. aineistonkeruu, tilastolliset analyysit ja tulosten raportointi tieteellisinä artikkeleina. Osallistuminen yksikön opetukseen myös mahdollista.  

Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Hakijalle katsotaan eduksi näytöt kansainvälisestä tieteellisestä julkaisemisesta, hyvä tilastomenetelmien hallinta ja kokemus työelämän ja/tai psykologian alan tutkimuksesta sekä hyvä suomen ja englannin kielen taito.  

Palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskartan mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.11.2017 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (ks. linkki alla). Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (enintään 4 sivua), julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista (enintään 2 sivua) ja kuvaus tutkimustoiminnasta. Ohjeet tiedekunnan sivuilla.

Tiedusteluihin vastaa professori Saija Mauno, puh. 040 7530314 (huom. matkoilla 18.-25.10.) sähköposti: saija.mauno(at)uta.fi

 

Hakuaika alkaa: 03.10.2017 12:02 Hakuaika päättyy: 06.11.2017 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana