Tutkijan / tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Porin yksikössä

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana määräaikainen tutkijan/tutkijatohtorin tehtävä ajalle 2.1.2018 – 31.12.2019.

Tehtävän sijoituspaikka on Porin yliopistokeskuksessa sijaitseva Tampereen yliopiston Porin yksikkö. Tiedekunnan oppiaineista yksikössä ovat edustettuina sosiaalityö, sosiaalipolitiikka ja sosiologia. Opetuksessa ja tutkimuksessa toiminta painottuu yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Tämän lisäksi erityistä huomiota saa myös alueellinen näkökulma.

Tehtävään valittava henkilö voi olla väitöskirjaa tekevä tai suunnitteleva tutkija tai jo tohtoritutkinnon suorittanut henkilö. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyminen ja kokemus Pori yksikön profiiliin kuuluvilla teema-alueilla.

Tutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Työtehtäviin kuuluu

- Porin yksikössä toteutettavaa tutkimusta tukevien toimintojen koordinointi
- yksikön profiiliin kytkeytyvän tutkimuksen toteuttaminen oman tutkimussuunnitelman mukaisesti
- osallistuminen yksikön kehittämistyöhön ja mahdollisesti pienimuotoisiin opetustehtäviin
- muut yhteisesti sovitut tehtävät

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

- soveltuvaa maisterin tutkintoa tutkijan tehtävään tai tohtorin tutkintoa tutkijatohtorin tehtävään
- kokemusta tutkimustyöstä
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn ryhmän/työyhteisön jäsenenä
- kykyä toimia kansainvälisissä verkostoissa

Tehtävän palkkaus on yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen. Alustava vaativuustaso on opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 3 - 5 mukainen. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
          
Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää 30.10.2017 klo 15.45 mennessä käyttäen yliopiston sähköistä lomaketta (linkki alla).

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, kuvaus tutkimustoiminnasta ja suunnitelma tehtävässä toteutettavasta tutkimustoiminnasta. Ohjeet tiedekunnan sivuilla.

Tehtävää koskevat tiedustelut:
Professori Antti Saloniemi, antti.saloniemi(at)uta.fi, 050 462 7394
Tehtävän hakemista koskevat tiedustelut:
Henkilöstöasiantuntija Paula Mikola, paula.mikola(at)uta.fi, 050 433 6277

Hakuaika alkaa: 29.09.2017 08:00 Hakuaika päättyy: 30.10.2017 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana