Filosofian-, historian-, psykologian ja logopedian- sekä yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmien haku / Application for Doctoral Programmes in History, Philosophy, Psychology and Logopaedics, and Social Sciences

(in English below)

Haku aukeaa 2.10.2017 ja sulkeutuu 31.10.2017 klo 15:45 Suomen aikaa, johon mennessä sähköinen hakulomake liitteineen tulee olla tallennettuna.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (entinen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö) www-sivut.

Huomio! Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee tätä hakua. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

• Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa voi suorittaa tohtorin tutkinnon alla mainituissa pääaineissa seuraavasti:

Humanistiset alat, filosofian lisensiaatti FL /tohtori FT:

 • filosofia

 • historia

 • logopedia

Psykologia, psykologian lisensiaatti PsL / psykologian tohtori PsT:

 • psykologia

Yhteiskuntatieteelliset alat: yhteiskuntatieteiden lisensiaatti YTL / yhteiskuntatieteiden tohtori YTT:

 • nuorisotutkimus

 • sosiaaliantropologia

 • sosiaalipolitiikka

 • sosiaalipsykologia

 • sosiaalityö

 • sosiologia

 • sukupuolentutkimus sekä

 • rauhan- ja konfliktintutkimuksen tutkimusala.

Filosofian tohtorin tutkinto (FT) voidaan suorittaa kaikissa edellä mainituissa pääaineissa sekä rauhan ja konfliktintutkimuksen tutkimusalalla.

Hakemukseen liitetään

 • jäljennös valintaperusteissa mainitusta tutkintotodistuksesta sekä selvitys muista mahdollisista opinnoista ja tutkimusansioista.

 • alustava opintosuunnitelma (täytä lomake tohtoriohjelmien opetussuunnitelmien pohjalta, katso opetussuunnitelmat täältä) sekä

 • väitöskirjaa (tai lisensiaatintutkimusta) koskeva tutkimussuunnitelma.

 • sähköisen hakemuksen lisätietokenttään kirjoitetaan, kenen (keiden) professorin (professoreiden) kanssa tutkimusaiheesta on keskusteltu.

Hakija voi ilmoittaa sähköisen hakemuksensa lisätietokentässä oman toiveensa ohjaajasta (ohjaajista) yhteiskuntatieteiden tiedekunnan piiristä.

Ulkomailla korkeakoulututkintonsa suorittaneiden tulee lisäksi liittää hakemukseen

 • virallinen englanninkielinen käännös tutkintotodistuksesta

 • pro gradu -tutkielmaa vastaava kirjallinen työ (täydellinen kopio englanniksi tai sopimuksen mukaan muulla kielellä, tällöin vaaditaan englanninkielinen tiivistelmä työstä)

 • selvitys tutkintoon sisältyvistä opintosuorituksista sekä

 • luotettava selvitys kielitaidosta

 • englanniksi opiskelevat: TOEFL minimipistemäärät: 90/Internet-based, 575/paper-based; IELTS minimipistemäärä 6.5 yksittäinen pistemäärä ei saa olla alle 5.5; PTE minimipistemäärä 62; lisätietoja).

 • suomeksi opiskelevat: tohtoriopintoihin hakevan tulee todentaa riittävä suomen kielen taitonsa, mikäli hakija on suorittanut maisterin tutkintonsa muulla kielellä kuin suomeksi. Lisätietoja hakusivulta.

Hakemuksen liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen, joka on alimmaisena englanninkielisen tekstin jälkeen (JÄTÄ HAKEMUS"/"APPLY FOR THIS POSITION"). Hakemus on englanninkielinen. Sen voi kuitenkin täyttää myös suomen kielellä ja kaikki liitteet voivat olla suomeksi. Voit käyttää hakulomakkeen kaikkia liitetietokohtia. Huom! liitteen maksimikoko: 5mb, sallitut tiedostomuodot: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx.

Ohjeet hakemuksen jättämiseen löydät täältä.

Lisätietoja antaa: opintopäällikkö Leena Nikkari leena.nikkari@uta.fi

 

Applying for doctoral studies at the Faculty of Social Sciences (former School of Social Sciences and Humanities)

The application period starts on 2 October and ends on 31 October 2017 at 15:45 (Finnish time, GMT +2:00). Please make sure that your application and the enclosures are saved before the application period ends.

The web pages of the Faculty of Social Sciences . Please read the instructions carefully before filling in the application form.

Please note! One study place per term provision is in effect in this application round.

According to this provision, a student may accept only one study place leading to a higher education degree in Finland during one academic term. This rule applies to all higher education.

Higher education degrees included in the provision are:

• Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities of applied sciences.

• Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities

• Licentiate and Doctoral degrees awarded by Finnish universities

Only exceptions to the provision are:

• Transfer student selections

• the Åland Polytechnic

• the Police College of Finland

• higher education institutions outside of Finland

The academic term (from 1 August to 31 December or 1 January to 31 July) is the set framework for implementation. The provision does not prevent acceptance of a place in another degree programme during another academic term. Even if the student postpones the commencement of studies, or interrupts his/her studies, that student cannot accept another study place for a degree programme starting in the same academic term.

Licentiate's and Doctor's Degree at the Faculty of Social Sciences: 

The studies consist of two levels: Licentiate's degree and Doctor's degree. Licentiate's degree is an intermediate but optional step towards Doctor's degree.

The degrees and the major subject alternatives at the Faculty of Social Sciences at the University of Tampere are the following:

Humanities: Licentiate of Philosophy/Doctor of Philosophy, major subject alternatives:

 • Philosophy

 • History

 • Logopaedics

Psychology: Licentiate of Arts (Psychology)/Doctor of Philosophy (Psychology), the major subject is:

 • Psychology 

Social sciences: Licentiate of Social Sciences/Doctor of Social Sciences, major subject alternatives: 

 • Social Anthropology

 • Social Policy

 • Social Psychology

 • Social Work

 • Sociology  

 • Gender Studies

 • Youth Research

 • The study field of Peace and Conflict Research

Please note! The degree of Doctor of Philosophy can be pursued in every major subject mentioned above.

The applicant is required to give detailed information about the following:

Certified copies of university diplomas and other information on academic background. Certificates related to academic and educational background, an official transcript of the university records as well as an official English translation of the Master’s degree certificate. The curriculum of the prior studies is to be attached to the application.

 • A full copy of the Master’s thesis in English, or upon agreement in some other language, in which case an English abstact is required.
 • A research proposal for the licentiate thesis or the doctoral dissertation.

 • Certificates of language skills (please see below).

 • Preliminary study plan (please see the curricula of the doctoral programmes here and fill in the preliminary study plan accordingly).

 • The applicant announces in the "Additional information" field of the electronic application form the name (names) of the professor(s) with whom he/she has discussed his/her research topic.   

Certificates of language skills:

For students planning to study in English the following scores are required:

  • TOEFL, Test of English as a Foreign Language Minimum score: 90/Internet-based, 575/paper-based

  • IELTS (Academic), International English Language Testing System Minimum score: 6.5 with no individual score below 5.5

  • PTE (Academic), English Language Proficiency test by Pearson; Minimum score: 62

Applicants who have taken their Master's studies and obtained their Master's degree in English in one of the following countries (and in the following countries only!) are exempt from the language test: Australia, Canada, Ireland, New Zealand, the United Kingdom and the United States. Also the students who have taken their Master's studies at the University of Tampere are exempt from the language test.

It is advisable to include also other certificates of language tests taken, if any, especially of tests taken in Finnish, Swedish, German or French.

Students planning to study in Finnish, please see the admission page in Finnish.

Please submit your application documents through the University's online application system (link below: "JÄTÄ HAKEMUS"/"APPLY FOR THIS POSITION") 

Instructions for applying for the doctoral study right in the electronic system.

Please note: maximum size of enclosure: 5mb, file formats: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Please contact Head of Study Affairs (leena.nikkari@uta.fi) if the program rejects your enclosure. 

Hakuaika alkaa: 02.10.2017 17:15 Hakuaika päättyy: 31.10.2017 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana