Luonnontieteiden tiedekunnan tohtoriopinto-oikeuden hakeminen / Applying for a doctoral study right at the Faculty of Natural Sciences

(in English below)

Haku aukeaa 2.10.2017 ja päättyy 31.10.2017 klo 15.45, johon mennessä sähköinen hakulomake liitteineen tulee olla tallennettuna.

Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet ja valintaperusteet luonnontieteiden tiedekunnan Opinto-oikeuden hakeminen -sivulta.

Luonnontieteiden tiedekunnassa voi suorittaa filosofian tohtorin tutkinnon (FT) ja välitutkintona filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL).

Opinto-oikeutta haetaan tohtoriohjelmaan ja pääaineeseen. Hakukohteet ovat:

 • Informaation ja järjestelmien tohtoriohjelma (pääaineet: matematiikka, tilastotiede tai tietojenkäsittelyoppi)

Hakemukseen liitetään:

 • valokopiot kandidaatin ja maisterin tutkintojen tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista
 • todistusjäljennökset muista korkeakouluopinnoista
 • opinto- ja ohjaussuunnitelma hakijan ja ohjaajan allekirjoittamana
 • tutkimussuunnitelma (ohjeet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen)
 • ansioluettelo, jossa tiedot myös kahdesta suosittelijasta, mikäli maisterin tutkinto on suoritettu muualla kuin Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunnassa tai sen edeltäjässä
 • opintojen rahoitussuunnitelma suositellaan liitettäväksi myös mukaan

Suomeksi koulusivistyksensä saaneiden, ulkomailla korkeakoulututkintonsa suorittaneiden tulee lisäksi liittää hakemukseen:

 • virallinen englanninkielinen käännös tutkintotodistuksista ja opintorekisteriotteista
 • pro gradu -tutkielmaa vastaava kirjallinen työ (täydellinen kopio englanniksi tai sopimuksen mukaan muulla kielellä, tällöin vaaditaan englanninkielinen tiivistelmä työstä

Hakemuksen liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen, joka löytyy englanninkielisen tekstin jälkeen linkistä ”jätä hakemus”. Hakulomake on englanninkielinen. Sen voi kuitenkin täyttää myös suomen kielellä ja kaikki liitteet voivat olla suomeksi.

Liitteitä varten on käytössä kymmenen kohtaa, joten tarvittaessa skannaathan useamman dokumentin samaan tiedostoon. Huom! yhden liitteen maksimikoko: 5mb.

Hakujärjestelmää koskevat ohjeet löytyvät täältä.

Lisätietoja antaa: opintosihteeri Elisa Laatikainen (elisa.laatikainen@uta.fi)

Huom! Yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja koskee yhden korkeakoulupaikan sääntö. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Tohtoriopintojen opiskeluoikeuksien syksyn 2017 haun viimeinen tulosten julkistamispäivä on 15.12.2017. Tämän jälkeen hakijoille lähetetään tieto valintapäätöksestä ja alkaa opiskelupaikan vastaanottoaika, joka päättyy 9.1.2018 klo 15.00. Hyväksytyt lähettävät paikan vastaanottolomakkeen osoitteeseen: Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto (Käyntiosoite: Kalevantie 4, 33100 TAMPERE) tai paikan voi ottaa vastaan sähköisesti verkkopankkitunnuksilla. Paikan vastaanottamatta jättäminen määräajassa johtaa opiskelupaikan menetykseen.

 -

Applying for a doctoral study right at the Faculty of Natural Sciences

The application period starts on the 2nd of October and ends on the 31st of May at 15.45 (local time). Please make sure that your application and enclosures are saved before the application period ends.

See the detailed admissions requirements and information on the web pages of the Faculty of Natural Sciences.

The Faculty of Natural Sciences confers the degree of Doctor of Philosophy. It is possible to complete an intermediate degree of Licentiate of Philosophy.

The right to study is granted to a doctoral programme and a major subject. You may apply for one of the following:

 • Doctoral programme in Information and Systems (majors: mathematics, statistics, computer science)

The application must include the following documents:

In addition, applicants who have not graduated from the Faculty of Natural Sciences or its predecessor must enclose the following documents:

 • photocopies of the original Bachelor’s and Master’s degree certificates and their authorised translations in English, and transcripts of records (i.e. courses taken, grades and credits received) and their authorised translations in English. A syllabus of the Master studies must be submitted too. If you have completed your Master's degree in a Finnish university after 1995, a photocopy of your Master's degree certificate and transcript of records are enough
 • a reliable account that the applicant’s previous degree grants eligibility for doctoral studies in the country where that previous degree was completed
 • copy of your Master's thesis (full copy in English or as arranged with your supervisor, in another language and a synopsis in English)
 • international applicants must provide a reliable account of his or her language proficiency (see “Practical information on applying”)
 • CV with full employment history. Please give the contact information of two referees in the CV.

Please write your language test score and the date it was taken in the “Additional information” box on the application form.

It is advisable to include also other certificates of language test taken, if any, especially of tests taken in Finnish, Swedish, German or French.

UTA has country-specific requirements for applicants with a previous degree from certain countries. The enclosures of degrees from these countries must be submitted to the Faculty of Natural Sciences (Ms. Kirsi Tuominen) as requested in the country-specific requirements.

Please attach the above mentioned enclosures to the application form below (the last link of this page “apply for this position”/”jätä hakemus”).

Please note: There are ten slots available for enclosures, please scan several documents together so that they will suffice. Maximum size of one enclosure: 5mb.

Please find instructions concerning the electronic admissions system here.

For further information: Coordinator of International Education, Ms Kirsi Tuominen (kirsi-marja.tuominen@uta.fi).

Please also note: A person accepted at a Finnish university or a polytechnic may accept only one study place in a degree programme leading to a higher education degree during one academic term.

The admissions results for the autumn 2017 application round for doctoral studies will be announced on 15 December 2017 at the latest. All applicants will be informed about the admissions results. Accepted applicants will receive a letter of acceptance and a confirmation form, which is to be delivered to the University of Tampere by 9 January 2018 at 3 p.m. at the latest. The confirmation form is to be returned to University of Tampere Admissions Office, FI-33014 University of Tampere, FINLAND (Visiting address: Kalevantie 4, 33100 TAMPERE) or you may confirm your study place electronically for which you will receive instructions in the acceptance letter. If the confirmation has not arrived by the date indicated above, the applicant will lose their right to enrol in the degree programme.

Applying starts: 2017-10-02 08:00 Applying ends: 2017-10-31 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position