Hakeminen johtamiskorkeakoulun tohtoriopintoihin/ Applying for doctoral studies at the School of Management

(in English below)

Hakeminen johtamiskorkeakoulun tohtoriopintoihin

Haku johtamiskorkeakoulun tohtoriopintoihin aukeaa 2.10.2017 ja sulkeutuu 31.10.2017 klo 15.45, johon mennessä sähköinen hakulomake liitteineen tulee olla tallennettuna.

Huom! Yhden paikan säännös koskee tätä hakua. Säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:
Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.  Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Johtamiskorkeakoulun www-sivut

Opinto-oikeutta haetaan johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelmaan ja siinä suoritettavaan tutkintoon. Hakemuksessa on mainittava tutkinnon oppiala. Hakemukseen liitetään:

  • jäljennös tutkintotodistuksesta
  • alustava tutkimussuunnitelma
  • selvitys muista mahdollisista opinnoista ja jatkotutkinnon suorittamista tukevista ansioista (curriculum vitae).

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden tulee liittää hakemukseensa myös pro gradu -tutkielmaa vastaavat opinnäytteensä sekä selvitys tutkintoon sisältyneistä opintosuorituksistaan. Ulkomaisten opiskelijoiden tulee liittää hakemukseensa luotettava selvitys kielitaidostaan.

Ennen opinto-oikeuden hakemista opiskelijan tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä aikomansa oppialan professoriin tutkimuksen aihepiirin valintaa ja tutkimussuunnitelman laatimista varten.

Hakemuksen liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen, joka alimmaisena englanninkielisen tekstin jälkeen. Hakulomake on englanninkielinen, mutta sen voi kuitenkin täyttää myös suomen kielellä. Kaikki Liitteet voivat olla suomeksi. Voit käyttää hakulomakkeen kaikki liitetietokohtia. Huom! Liitteen maksimikoko on 5 mb, sallitut tiedostomuodot ovat : rtf, doc, odt, pdf, txt, docx.

Ohjeet tohtoriopinto-oikeushakemuksen jättämiseen löydät täältä.

Lisätietoja antavat hallintopäällikkö Sari Saastamoinen (sari.saastamoinen@uta.fi) ja hallintoasiainsihteeri Mirja Björk (mirja.bjork@uta.fi).

Applying for doctoral studies at the Faculty of Management

The application period starts on 2nd October and ends on 31st October at 15.45 (Finnish time). Please take care that your application is saved before the application period ends.

Please note. One study place per term provision is in effect in this application round.

According to this provision, a student may accept only one study place leading to a higher education degree in Finland during one academic term. This rule applies to all higher education starting in autumn term 2016 (1 August 2016) and after that.

Higher education degrees included in the provision are:
Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities of applied sciences.
Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities
Licentiate and Doctoral degrees awarded by Finnish universities

Only exceptions to the provision are:  Transfer student selections, The Åland Polytechnic, The Police College of Finland and Higher education institutions outside of Finland

The academic term (from 1 August to 31 December or 1 January to 31 July) is the set framework for implementation. The provision does not prevent acceptance of a place in another degree programme during another academic term. Even if the student postpones the commencement of studies, or interrupts his/her studies, that student cannot accept another study place for a degree programme starting in the same academic term.

The web pages of the Faculty of Management

The right to study is granted to the Doctoral Programme of Faculty of Management and to the degree. The detailed information about the major subject which the applicants wish to enter must be clearly indicated in the application form. Please note that the candidate's Master's thesis must be on the same subject or field of study as in which they wish to do complete their licentiate/doctoral studies.

The applicant is required to give detailed information about the following:

  • a draft research proposal for licentiate thesis or doctoral dissertation
  • certificates of academic and educational background or an official transcript of previous university records
  • Master’s degree certificate translated into English
  • certificates of foreign language skills, if any, e.g. English, German, Finnish
  • descriptions of the syllabus of the applicant's previous studies
  • A full copy of the Master’s thesis in English or upon agreement in some other language, in which case an English abstact is required

Please note that because the applicant has to present feasible preliminary study and research plans for graduate studies, the professor of the prospective major subject should be consulted before submitting the application. 

Please attach the above mentioned enclosures to the application form below (the last link of this page “apply for this position”, if the link is not visible, please switch languages by clicking the flag above).

Please note: maximum size of enclosure is 5 mb, file formats are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Please contact administrative secretary Mirja Björk (mirja.bjork@uta.fi) if the program rejects your enclosure.

Please find instructions for submitting an application here.

For further information: Head of Administration Sari Saastamoinen (sari.saastamoinen@uta.fi) or administrative secretary Mirja Björk (mirja.bjork@uta.fi).

Applying starts: 2017-10-02 08:00 Applying ends: 2017-10-31 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position