Tohtoriopiskelijoiden määräaikaisia tehtäviä lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa / Fixed-term positions of a Doctoral Students at the Faculty of Medicine and Life Sciences

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa on yli 16 000 opiskelijaa ja jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa on haettavana tohtoriopiskelijan määräaikaisia työsuhteita 1.1.2018 alkaen.

Tohtoriopiskelijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmissa (Lääketieteen ja biotieteiden  tohtoriohjelma). Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta ja työsopimus voidaan tehdä 1–4 vuodeksi. Työsuhteen pituus määräytyy opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen perusteella. 

Työsuhteeseen kuuluu koeaika ja vuosittain tapahtuva arviointi aikataulutetun opinto- ja ohjaussuunnitelman perusteella.

Tohtoriopiskelijan tehtäviin voi sisältyä väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opetukseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan. Näiden tehtävien osuus voi olla enintään 5 % kokonaistyöajasta.

Tohtoriopiskelijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Ennen työsuhteen alkamista tohtoriopiskelijalla on oltava jatko-opinto-oikeus tiedekunnan tohtoriohjelmaan sekä hyväksytty opinto- ja tutkimussuunnitelma.

Tiedekunnan jatkokoulutustoimikunta esittää tohtoriopiskelijat valittavaksi tohtoriohjelmiin ja työsuhteesta päättää tiedekunnan dekaani. Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan esitetyn tutkimus- ja opintosuunnitelman sekä opintojen etenemisen ja julkaisujen perusteella.

Tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan vaativuustasolle 2-4 riippuen tutkimustyön vaiheesta. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävän voi ottaa vastaan aikaisintaan 1.1.2018.

Hakemukset liitteineen on toimitettava sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 23.10.2017 klo 15.45. Hakemukseen tulee liittää:

  1. Lyhyt CV, joka sisältää tiedon siitä, milloin opinto-oikeus tohtoriopintoihin on saatu
  2. Tiivistetty tutkimus- ja opintosuunnitelma, joka sisältää väitöskirjatyön aikataulun ja mahd. seurantaryhmän arvion tutkimuksen nykyvaiheesta sekä tiedon haettavien tutkijakuukausien määrästä

  3. Maininta väitöskirjatutkimusta varten aiemmin saaduista apurahoista ja tieto aiemmasta työsuhteesta valtakunnallisessa tutkijakoulussa tai vastaavassa.

 Edellämainitut asiakirjat tulee toimittaa yhtenä PDF-tiedostona (maks. 5 sivua).

Yleisohjeita tutkimus- ja opintosuunnitelman tekoon löytyy tiedekunnan tohtoriohjelman nettisivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/med/tohtoriopinnot/opintooikeudenhakeminen.html

Lisätietoja tehtävistä antaa jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, professori Mika Kähönen, mika.kahonen@uta.fi, puh. 050 318 6297 ja tohtoriohjelman koordinaattori Henna Mattila, henna.mattila@uta.fi, puh. 040 190 9756.

******************************************************

The University of Tampere is a multidisciplinary international academic institution with more than 16,000 students and about 2,200 staff members, located in the dynamic city of Tampere, Finland.The University values creativity, societal responsibility and academic freedom as well as equal changes for learning, gaining knowledge, participating and influencing.

Faculty of Medicine and Life Sciences at the University of Tampere invites applications for Doctoral Student positions starting on January 1st, 2018.

Successful candidates pursue a doctoral degree in one of the doctoral programs of the faculty (Doctoral Program in Medicine and Life Sciences). The expected duration of full-time studies is four years and fixed-term contracts can be drawn up for a period of one to four years. The contract’s length depends on how far along in their studies the successful candidates are and when they expect to graduate.

The positions carry a four-month trial period and the progress of the thesis work is evaluated annually according to the personal study and supervisory plan for doctoral studies.

In addition to the thesis work, doctoral students teach or do other work connected to their studies at the faculty. These duties may not exceed five per cent of their total working hours.

Successful candidates will have a higher university degree, be pursuing a doctoral degree in faculty’s doctoral program and will present an approved study and research plan, before writing the contract.

Successful candidates are selected by the Scientific Postgraduate Committee based on the level of promise that they show. This is evaluated on the basis of their study and research plans and publications. Dean of the faculty will appoint the students to the positions.

The salary will be based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 2-4. In addition to the basic salary, a supplementary salary component will be paid according to the personal performance. Students must accept the position by January 1st, 2018 at the earliest.

Please submit your application documents through the University's online application system by 15.45 on 23rd October, 2017, and submit the following enclosures along with your application:

  1. Short curriculum vitae, including the date when you received your study right towards a doctoral degree.

  2. Summary of your research and study plan, including a time schedule for your dissertation, thesis committee’s evaluation about the current status of your project, and amount of months applied.

  3. A brief statement of grants received for dissertation research and previous employment at Finnish doctoral programs or other, similar institutions.

The documents must be sent as a single PDF-file (max. 5 pages).

For more information about the positions, please contact professor Mika Kähönen, mika.kahonen@uta.fi, tel. 050 318 6297 or doctoral program coordinator Henna Mattila, henna.mattila@uta.fi, tel. 040 190 9756.

 

Applying starts: 2017-09-25 08:00 Applying ends: 2017-10-23 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position