Kasvatustieteiden tiedekunnan tohtoriopinto-oikeuden hakeminen / Applying for the doctoral study right at the Faculty of Education

below in English

Huom! Yhden paikan säännös koskee tätä hakua. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:
• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
• Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.
Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Haku aukeaa 2.10.2017 ja päättyy 31.10.2017 klo 15:45 Suomen aikaa, johon mennessä sähköinen hakulomake liitteineen tulee olla tallennettuna.

Katsoyksityiskohtaisemmat hakuohjeet kasvatustieteiden tiedekunnan hakusivulta kohdasta opinto-oikeuden hakeminen ja valintaperusteet.

Kasvatustieteiden tiedekunnan Kasvatus ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa voi suorittaa kasvatustieteen alalta kasvatustieteen tohtorin tutkinnon (KT) tai filosofian tohtorin tutkinnon (FT). 

Hakemukseen liitetään:

  • oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksista
  • perusteellinen tutkimussuunnitelma (ohjeet tutkimussuunnitelman laatimiseen valintaperusteissa)
  • Jatko-opintoja suunnittelevan tulee ennen opinto-oikeuden hakemista ottaa yhteyttä yhteen jatko-opintoja ohjaavaan professoriin, apulaisprofessoriin tai dosenttiin (katso ohjaajalista). Hakija merkitsee hakemuksen lisätietokenttään ("Additional information") sen henkilön nimen, jonka kanssa on keskustellut tutkimusaiheestaan. 

Hakemuksen liitteet liitetään sähköiseen hakulomakkeeseen, joka löytyy englanninkielisen tekstin jälkeen linkistä "jätä hakemus" tai ”apply for this position". Hakulomake on englanninkielinen. Sen voi kuitenkin täyttää myös suomen kielellä ja kaikki liitteet voivat olla suomeksi.

Liitteitä varten on käytössä kymmenen kohtaa. Huom! Liitteen maksimikoko: 5mb.

Sähköistä hakujärjestelmää koskevat ohjeet.

Lisätietoja antaa: opintokoordinaattori Sari Raudasoja, sari.raudasoja(at)uta.fi

Applying for the doctoral study right at the Faculty of Education

Please note. One study place per term provision is in effect in this application round.
According to this provision, a student may accept only one study place leading to a higher education degree in Finland during one academic term.

Higher education degrees included in the provision are:
• Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities of applied sciences.
• Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities
• Licentiate and Doctoral degrees awarded by Finnish universities
Only exceptions to the provision are:
• Transfer student selections
• the Åland Polytechnic
• the Police College of Finland
• higher education institutions outside of Finland
The academic term (from 1 August to 31 December or 1 January to 31 July) is the set framework for implementation. The provision does not prevent acceptance of a place in another degree programme during another academic term. Even if the student postpones the commencement of studies, or interrupts his/her studies, that student cannot accept another study place for a degree programme starting in the same academic term.

The application period starts on the 2nd of October  and ends on the 31st of October 2017 at 15:45 (Finnish time, GMT +2:00).

Please make sure that your application and enclosures are saved in the online application system before the application period ends. 
 

See the detailed admissions requirements and information on the web pages of the Faculty of Education.

The right to study is granted to the doctoral programme of Education and Society. The Faculty of Education confers the degree of Doctor of Philosophy (Education)  and Doctor of Philosophy.

The following documents must be attached to the application:

  • certified copies of university diplomas
  • a detailed research plan (instructions for writing a research plan are described in the document "Applying for a right to study and the admission criteria"
  • Before applying for a right to pursue postgraduate studies, the applicant should discuss the prospective studies and the research with a professor or docent (for contact information, please see the list of the supervisors). The applicant announces in the "Additional information" field of the electronic application form the name with whom he/she has discussed his/her research topic.  

Please submit your application documents through the University's online application system (link below: "APPLY FOR THIS POSITION / JÄTÄ HAKEMUS")

Please note: There are ten slots available for enclosures. Maximum size of enclosure: 5mb.

The instructions concerning the electronic admissions system are available here.

For further information: Study Coordinator Sari Raudasoja, sari.raudasoja(at)uta.fi

 

 

 

Applying starts: 2017-10-02 08:00 Applying ends: 2017-10-31 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position