Tutkimusavustajan/väitöskirjatutkijan tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (terveystiede) jalle 1.6.2018-31.5.2020

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana määräaikainen tutkimusavustajan/väitöskirjatutkijan  tehtävä ajalle 1.6.2018-31.5.2020. Tehtävä täytetään aluksi kahden vuoden määräajaksi, mutta on mahdollista, että se jatkuu määräajan jälkeen.  Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan (terveystiede) Gerontologian tutkimuskeskukseen.

Tutkimusavustaja työskentelee hankkeessa, jossa tutkitaan ikääntyvien ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja sitä määrittäviä tekijöitä.  Tutkimusta rahoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Hankkeen suunniteltu kesto on viisi vuotta.  Hankkeessa tarkastellaan sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksiä ja selvitetään keinoja edistää sosiaalista hyvinvointia. Tutkimusavustajan tehtäviin kuuluu aineiston hankinnassa avustaminen, ryhmäkeskustelujen ja yksilöhaastattelujen organisoiminen ja yhteydenpito eri toimijoihin yhdessä tutkimusryhmän kanssa. Tehtäviin kuuluu myös muita hallinnollisia tehtäviä. Tutkimusavustajan toivotaan omaavan valmiudet väitöskirjatutkimuksen tekemiseen, jolloin hankkeessa kerättävää aineistoa voi käyttää väitöskirjatutkimuksen aineistona.

Tehtävään valittavalta vaaditaan maisterintutkinto tai loppuvaiheessa olevat maisteriopinnot. Tehtävässä toimiminen edellyttää yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja, mutta myös omatoimisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn osana tutkimusryhmää.  Tehtävä edellyttää suomen kielen hallintaa ja hyvää englannin kielen kirjoittamisen taitoa.  

Palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskartan mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 2. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.4.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (ks. linkki alla).

Lisätietoja tehtävästä dosentti Outi Jolanki, outi.jolanki@uta.fi & professori Marja Jylhä, marja.jylha@uta.fi.

Hakemuksen liitteet:

1.Vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa esitellään lyhyesti myös mahdollinen väitöskirjasuunnitelma

2.Ansioluettelo (CV), jossa voi käyttää TENK:n ohjeistusta

3.Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään

Hakuaika alkaa: 13.03.2018 12:15 Hakuaika päättyy: 13.04.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana