Tutkijan tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa (terveystiede) ajalle 1.6.2018-31.5.2020

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana määräaikainen tutkijan tehtävä ajalle 1.6.2018-31.5.2020. Tehtävä täytetään aluksi kahden vuoden määräajaksi, mutta on mahdollista, että se jatkuu määräajan jälkeen.  Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan (terveystiede) Gerontologian tutkimuskeskukseen.

Tutkija työskentelee hankkeessa, jossa tutkitaan ikääntyvien ihmisten sosiaalista hyvinvointia ja sitä määrittäviä tekijöitä.  Tutkimusta rahoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. Hankkeen suunniteltu kesto on viisi vuotta.  Hankkeessa tarkastellaan sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksiä ja selvitetään keinoja edistää sosiaalista hyvinvointia.

Tutkijan tehtävänä on tutkimushankkeen kokonaisuuden toteuttaminen yhteistyössä hankkeen vastuullisten tutkijoiden ja tutkimusavustajan kanssa. Tehtäviä ovat muun muassa aineiston hankinnan suunnittelu sekä ryhmäkeskustelujen ja yksilöhaastattelujen toteuttaminen. Tehtäviin kuuluu myös aineiston analysointi ja tieteellisten sekä suurelle yleisölle suunnattujen julkaisujen kirjoittaminen. Keskeinen osa tehtävää on yhteydenpito alueellisiin toimijoihin (haastateltavat asukkaat, kuntatoimijat, järjestöjen ja yritysten edustajat) ja heidän kanssaan toteutettavien ryhmäkeskustelujen vetäminen.  

Tehtävään valittavalta vaaditaan tohtorintutkintoa yhteiskuntatieteistä, terveystieteistä tai muulta soveltuvalta alalta sekä tohtorintutkinnon jälkeistä itsenäistä työskentelyä tutkimushankkeissa. Menestyksellinen tehtävässä toimiminen edellyttää kokemusta laadullisista tutkimusmenetelmistä ja laadullisen aineiston keruusta sekä analyysistä samoin kuin tutkimusartikkelien kirjoittamisesta sekä kansallisiin että kansainvälisiin tieteellisiin julkaisuihin.  Kokemus kvantitatiivisesta tutkimuksesta luetaan myös eduksi. Hanke toteutetaan yhteistyönä valittavan tutkijan, hankkeen vastuullisten tutkijoiden sekä tutkittavien kanssa, joten tehtävä edellyttää yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan kokemus soveltavasta tutkimuksesta. Tehtävä edellyttää suomen kielen hallintaa ja hyvää englannin kielen taitoa.

Palkkaus määräytyy yliopiston palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskartan mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.4.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (ks. linkki alla).

Lisätietoja tehtävästä dosentti Outi Jolanki, outi.jolanki@uta.fi & professori Marja Jylhä, marja.jylha@uta.fi.

Hakemuksen liitteet:

1.Lyhyt kirjallinen selvitys tehtävän kannalta keskeisistä ansioista ja toiminnasta sekä kuvaus omaan tutkimustyöhön liittyvistä kiinnostuksen kohteista ja suunnitelmista

2.Ansioluettelo (CV), jossa voi käyttää tieteellisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta

3.Julkaisuluettelo

Hakuaika alkaa: 13.03.2018 12:15 Hakuaika päättyy: 13.04.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana