Tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävä luonnontieteiden tiedekunnassa

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Tampereen yliopiston luonnontieteiden tiedekunnassa on haettavana tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävä, joka täytetään 1.8.2018 lukien toistaiseksi.

 Tehtävä

Tilastotieteen yliopistonlehtorin tehtävänä on osallistua matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmassa (mukaan lukien matematiikan ja tilastotieteen kandidaattiohjelma ja laskennallisen suurten tietoaineistojen analysoinnin maisterikoulutus) opetussuunnitelman toteuttamiseen antamalla opetussuunnitelmaan perustuvaa tilastotieteen opetusta ja ohjaamalla opinnäytetöitä myös englanninkielellä sekä harjoittaa tilastotieteen alaan kuuluvaa itsenäistä tutkimusta, mukaan lukien soveltavan tilastotieteen ja data-analytiikan tutkimus. Yliopistonlehtorin tehtäviin sisältyy verkko-opetuksen kehittäminen.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään

 • Tilastotieteen tohtorin tai muun soveltuvan alan tohtorin tutkintoa.
 • näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimuksesta
 • kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta
 • tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • suomen kielen hallintaa ja hyvää englannin kielen taitoa
 • valmiuksia verkko-opetuksen kehittämiseen

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon

 • yliopistopedagogiset opinnot ja/tai muut pedagogiset opetusansiot ja kokemus
 • miten hakijan tutkimus sopii yhteen/täydentää tiedekunnan tilastotieteen ja data-analytiikan ja yleisemmin koko yliopiston tutkimusprofiilin kanssa
 • osaaminen ja näytöt tilastotieteen opetuksesta ja tutkimuksesta

Palkkausperuste

Palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti: tehtäväkohtaisen palkanosan (alustava vaativuustaso 6) maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosa.

Koeaika 

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Tehtävän täyttöprosessi

Yliopistonlehtorin tehtävään ottamisesta säädetään Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön 13-19 §:ssä.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakemus jätetään viimeistään 12.3.2018 klo 15.45 käyttäen yliopiston sähköistä lomaketta (linkki alla: JÄTÄ HAKEMUS), johon liitetään seuraavat liitteet:

 • Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mallin mukaisesti laadittu ansioluettelo
 • Lyhyt kirjallinen selvitys tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta.
 • Hakemukseen tulee liittää kuvaus hakijan tämänhetkisestä ja suunnitellusta tutkimustoiminnasta ja näkemys siitä, miten hakijan tutkimus integroituu tiedekunnan tutkimustoimintaan. Lisäksi pyydetään selvitys siitä miten hakija kehittäisi alan opetusta
 • Julkaisuluettelo.
 • Selvitys opetusansioista (opetusportfolio).

Tiedustelut

Professori Lauri Hella, lauri.hella(a)uta.fi, p. 050 318 5851

Apulaisprofessori Jaakko Peltonen, jaakko.peltonen(a)uta.fi, p. 050 362 3628

Hallintopäällikkö Sari Saastamoinen, sari.saastamoinen(a)uta.fi, p. 040 1901479

 

 

Hakuaika alkaa: 09.02.2018 13:15 Hakuaika päättyy: 12.03.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana