kaksi harjoittelijaa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, tutkimuskeskus Tapriin/Two Internship Positions in the Faculty of Social Sciences, Tapri Research Center

Below in English

Kaksi harjoittelijan tehtävää yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Peace, Mediation and Conflict Research maisteriohjelmassa/Rauhan ja konfliktintutkimuskeskus Taprissa.

Harjoittelija toimii avustajana PEACE maisteriohjelman opetuksen ja toiminnan organisoinnissa ja avustaa tarpeen mukaan Taprin tutkimushankkeissa.  

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. avustaminen seuraavissa tehtävissä:

 • tutkimusseminaarien, opettajavierailuiden ja mahdollisten opintomatkojen käytännön järjestelyt (PEACE)
 • PEACE -ohjelman ohjauskäsikirjan ja eettisen koodiston laadinnassa avustaminen (PEACE)
 • Taprin tutkimuksen yhdistäminen Peace -ohjelman opetukseen (PEACE/TAPRI)
 • Taprin ulkopuolisen rahoituksen hakujen avustavissa tehtävissä toimiminen (TAPRI)
 • Taprin tutkijavierailuissa ja seminaareissa avustaminen (TAPRI)
 • Peace –ohjelman kurssijärjestelyt (PEACE)
 • Peace vierailuluentosarjan organisointi (PEACE)
 • Taprin ja Peace -ohjelman nettisivujen ja facebook-sivujen kehittäminen ja päivittäminen (TAPRI/PEACE)
 • Palautejärjestelmän kehittäminen ja palautteen kerääminen (PEACE)
 • Alumniverkoston ylläpitäminen ja ohjelman markkinoinnin kehittäminen (PEACE)
 • Uusien Peace –ohjelman opiskelijoiden perehdyttäminen ja opastaminen sekä opiskelijavalinnan tiedottamisessa avustaminen (riippuu harjoittelun ajoituksesta) (PEACE)
 • Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Global Society framework -maisteriohjelmien yhteisissä hankkeissa (mm. yhteinen thesis day) avustaminen (PEACE/Global Society)

Harjoittelussa tarvittaviin valmiuksiin kuuluvat hyvä englanninkielen, tietotekniikkavalmiudet (MS-Office yms., SPSS), ja hyvä PEACE maisteriohjelman tuntemus. Olennaisen tärkeää harjoittelijalle on kyky toimia sekä itsenäisesti että yhdessä osana tiimiä.

Toivottava harjoitteluajankohta: ensimmäisen harjoittelun toivotaan ajoittuvan ajalle 5.3. – 4.6.2018 ja toisen 3.9. - 2.12.2018. Harjoittelujen kesto on 3 kk, harjoittelijan palkka on 1460 euroa kuukaudessa. Tehtävään valittavalla opiskelijalla tulee olla tiedekunnan myöntämä harjoittelutuki.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.2.2018 klo 15:45 yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki JÄTÄ HAKEMUS alla, ohjeet). Hakemukseen tulee liittää CV, kopio opintorekisteriotteesta sekä motivaatiokirje.

Lisätietoja tehtävästä: Yliopistotutkija Marko Lehti, marko.lehti(at)uta.fi ja kansainvälisten asioiden koordinaattori Eveliina Permi, eveliina.permi(at)uta.fi.

Lisätietoja hakemisesta: Henkilöstöasiantuntija Sari Pasto; sari.pasto(at)uta.fi.

 

Two internships in the Faculty of Social Sciences, Master’s Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research/Tampere Peace Research Institute

The interns will assist in the organization of the teaching and other activities of the PEACE program and when needed in TAPRI’s research projects. The interns’ tasks include for example assisting in the following tasks:

 • Practical arrangements of research seminar, the teacher visits and field trips (PEACE)
 • Assisting in the outlining of a supervision guidebook and ethical codes (PEACE)
 • Combining PEACE education with TAPRI’s research (PEACE / TAPRI)
 • Assisting in external funding applications (TAPRI)
 • Arrangements for research visits by TAPRI (TAPRI)
 • Compatible course arrangements (PEACE)
 • Organizing PEACE/TAPRI guest lecture series (PEACE)
 • Updating TAPRI’s and PEACE’s websites and facebook pages (TAPRI / PEACE)
 • Developing feedback system (PEACE)
 • Maintaining alumni network and developing marketing strategy (PEACE)
 • Orientation and guidance of new  students (depending on the timing of the internship) (PEACE)
 • Assisting in the organization of joint events of the Global Society framework programmes at the Faculty of Social Sciences

We are searching for an undergraduate intern with a disciplinary background in broadly conceived social sciences (e.g. geography/regional studies, sociology, economics, management studies, political sciences). An intern should have excellent English skills, accompanied by adequate communication and computer skills, and abilities to work both independently and as a team member. Essential for the trainee is a good knowledge of PEACE programme.

Both internship periods are for three months. The first would ideally be in 5.3.-4.6.2018 and the second in 3.9.-2.12.2018. However, other options can be discussed, too. The monthly salary is 1460 euro. The intern should be entitled to the university´s financial support (harjoittelutuki).

Please submit your application and documents through the University's online application system (link below: JÄTÄ HAKEMUS or APPLY FOR THIS POSITION, please see instructions) by 15:45 o'clock on February 19, 2018. The application should be sent with a CV, an Academic Transcript and a Motivation Letter.

For further information about the position, please contact University Researcher Marko Lehti, marko.lehti(at)uta.fi  or Coordinator of International Education Eveliina Permi, eveliina.permi(at)uta.fi.

For more information about the application process, please contact HR Specialist Sari Pasto, sari.pasto(at)uta.fi.

 

 

Applying starts: 2018-02-08 11:25 Applying ends: 2018-02-19 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position