Harjoittelija yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, tutkimuskeskus TaSTI/Internship in the Faculty of Social Sciences, Research Center TaSTI

Below in English 

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan ja tutkimuskeskus TaSTIin sijoittuva Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS) hakee harjoittelijaa kolmeksi kuukaudeksi.

TCuPS on monitieteinen tutkimusryhmä, jossa valtaan ja politiikkaan liittyviä kysymyksiä tarkastellaan kulttuurisesta, konstruktionistisesta ja uusinstitutionalistisesta näkökulmasta. Pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on globaalin muutoksen episteeminen hallinta ja globaalien trendien kotoistaminen kansallisiin ja paikallisiin konteksteihin.

Tehtävät:

Harjoittelijan ensisijaisena tehtävänä on kerätä ja käsitellä parlamenttikeskusteluista ja kansainvälisten organisaatioiden tuottamista teksteistä koostuvia aineistoja. Lisäksi harjoittelija tulee toimimaan muissa avustavissa tehtävissä TCuPS-ryhmässä käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Harjoittelijan tehtäviin voi kuulua myös avustaminen Global and Transnational Sociology -maisteriohjelman opetuksen järjestelyissä. Harjoittelijalla on mahdollisuus osallistua TCuPS- ryhmän seminaaritoimintaan.

Tarvittava osaaminen:

Harjoittelussa tarvittaviin valmiuksiin kuuluvat hyvä englannin kielen taito sekä globaalin sosiologian ja/tai vertailevan yhteiskuntatutkimuksen tuntemus. Kokemus laajojen tekstiaineistojen käsittelystä katsotaan eduksi.

Harjoittelun ajankohta, kesto ja palkkaus:

Harjoittelun toivotaan ajoittuvan ajalle 1.3.-31.5.2018. Harjoittelun kesto on 3 kk ja palkka 1460 euroa kuukaudessa. Harjoittelijalla tulee olla tutkinto-ohjelman myöntämä harjoittelutuki.

Hakeminen:

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.2.2018 klo 15:45 yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki Jätä hakemus alla). Hakemukseen tulee liittää CV, kopio opintorekisteristä ja motivaatiokirje.

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkijatohtori Marjaana Rautalin, marjaana.rautalin(at)uta.fi, p. 040-7344256.

Lisätietoja hakuprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Sari Pasto, sari.pasto(at)uta.fi.

 

Internship at the Faculty of Social Sciences (Research Centre TaSTI)

Tampere Research Group for Cultural and Political Sociology (TCuPS) at the Faculty of Social Sciences is looking for an intern for a period of three months.

TCuPS is a multidisciplinary research group where the questions of power and politics are approached from a cultural, constructionist and neoinstitutional perspective. The main focus is on epistemic governance of global change and the domestication of global trends to nation states and other local contexts.

Tasks:

The main task of the intern is to work with a large data consisting of parliamentary debates and documents produced by international organization. The intern will also assist in different research projects within TCuPS collecting and analyzing data as well as participate in the organization of the courses in the MA program on Global and Transnational Sociology. The intern will have a possibility to participate in the TCuPS research seminars.

Necessary know-how:

We are searching for an undergraduate intern who has knowledge on global sociology and/or comparative social research. Excellent English skills are required. Earlier experience on collecting and analyzing large datasets would be an advantage.

Length, time and salary of the internship:

The internship position is for three months. Ideally, the internship would take place 1.3.-31.5.2018. The monthly salary is 1460 euro. The intern should be entitled to the university´s financial support (harjoittelutuki).

How to apply:

The applications should be sent with a Curriculum Vitae, an Academic Transcript and a Motivation Letter.

The applications and documents must be submitted through the University´s online application system (link below) by 15:45 (UCT+02:00) o’clock on February 19, 2018.

Further information:

For further information about the position, please contact postdoctoral researcher Marjaana Rautalin, marjaana.rautalin(at)uta.fi, tel. +358 40-7344256.

For more information about the application process, please contact HR specialist Sari Pasto, sari.pasto(at)uta.fi.

 

 

Applying starts: 2018-02-05 10:15 Applying ends: 2018-02-19 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position