Kaksi harjoittelijaa yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, historian tutkinto-ohjelma

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan historian tutkinto-ohjelmassa on haettava kaksi harjoittelijan tehtävää.

Harjoittelija 1

Tehtävät:

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat avustavat tutkimustehtävät tutkimuksessa, joka koskee Hämeenlinnan kaupungin karttoja 1600- ja 1700-luvulta eli ajalta, jolloin kaupunki sijaitsi "vanhalla paikalla" (1639-1784). Tutkimuksen kohteena olevat kartat on koottu ja tiedot niiden signumeista eri arkistoissa on tiedossa. Harjoittelijan tehtävänä on tarkistaa signumit ja lisätä uudenmuotoiset tarvittaessa (muutoksia on tapahtunut ainakin Ruotsissa) ja hankkia kaikkiin karttoihin niiden fyysiset selitykset (paperi, muste, värit, koko jne).

Tarvittava osaaminen:

Tehtävässä edellytetään historian opintoja ja tarvitaan ruotsin kielen taitoa sekä kokemusta tiedonhauista internetistä.

Harjoittelun kesto, ajankohta ja palkkaus:

Harjoittelu kestää kaksi kuukautta ja sen toivotaan sijoittuvan keväälle, esim. 9.4.2018 lukien. Harjoittelijan palkka on 1460 eur/kk. Tehtävään valittavalla opiskelijalla tulee olla tutkinto-ohjelman myöntämä harjoittelutuki.

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopistonlehtori Aino Katermaa, aino.katermaa(at)uta.fi, 050 318 6113.

Harjoittelija 2

Tehtävät:

Harjoittelijan tehtäviin Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies tutkimuskeskuksessa kuuluu Tampereella pidettävien kansainvälisten konferenssien (Passages from Antiquity to the Middle Ages VII (23.-25.8.) sekä Carmen – The Worldwide Medieval Network vuosikokous (26.-27.8.)) järjestelyihin osallistuminen ja käytäntöjen hoitaminen konferenssien aikana.

Konferenssien lisäksi harjoittelijan tehtäviin kuuluu Triviumin järjestämän edellisen Passages-konferenssin papereiden pohjalta kootun julkaisun toimitustyössä avustaminen (tekniset korjaukset, indeksisanalistan laatiminen etc.) sekä Triviumin tutkimusaloihin liittyvien Tampereelta käsin saatavilla olevien lähdemateriaalien luetteloiminen ja tietokannan laatiminen tutkimuksen ja opetuksen tarpeita varten.

Tarvittava osaaminen:

Harjoittelijalta edellytetään historian opintoja ja kiinnostusta vanhempien aikojen historiaa kohtaan katsotaan eduksi. Lisäksi tehtävässä hyvää suullista ja kirjallista englannin kielitaitoa, organisointikykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Harjoittelun kesto, ajankohta ja palkkaus:

Harjoittelu kestää kolme kuukautta ja sijoittuu aikavälille 1.8.2018–31.10.2018. Harjoittelijan palkka on 1460 eur/kk.  Tehtävään valittavalla opiskelijalla tulee olla tutkinto-ohjelman myöntämä harjoittelutuki.

Lisätietoja:

Lisätietoja tehtävästä antavat professori Christian Krötzl, christian.krotzl(at)uta.fi ja yliopistotutkija Sari Katajala-Peltomaa, sari.katajala-peltomaa(at)uta.fi. 

Tehtäviin hakeminen

Hakuaika ja tarvittavat liitteet:

Molempiin tehtäviin hakemus tulee toimittaa viimeistään 28.2.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Hakulomakkeeseen tulee liittää motivaatiokirje, ansioluettelo sekä kopio opintosuoritusrekisteriotteesta.

Lisätietoa hakuprosessista antaa henkilöstöasiantuntija Sari Pasto, sari.pasto(at)uta.fi.

Hakuaika alkaa: 05.02.2018 13:40 Hakuaika päättyy: 28.02.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana