Teatterityön yliopistonlehtorin (laulu ja musiikki) määräaikainen, osa-aikainen tehtävä ajalle 1.8.2018-31.7.2022

Teatterityön yliopistonlehtorin (laulu ja musiikki) määräaikainen osa-aikainen tehtävä

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS) on haettavana teatterityön yliopistonlehtorin (laulu ja musiikki) määräaikainen, osa-aikainen (50–80 %) tehtävä ajalle 1.8.2018–31.7.2022.

Teatterityön tutkinto-ohjelman opetus perustuu taiteelliseen tutkimukseen, jonka painoalueet ovat näyttelijäntaide ja esiintyminen sekä niiden muuttuvat toimintaympäristöt. Opetuksessa harjoitellaan käytännössä näyttelijäntaiteen eri ilmaisualueita, muotoja ja tekniikkoja ja tarkastellaan näitä erilaisissa historiallisissa, kulttuurisissa ja filosofisissa viitekehyksissä. Lisäksi opetuksessa tehdään esityksiä. Opetuksessa huomioidaan tulevaisuuden vaatimukset ja annetaan opiskelijalle eväät jatkuvaan itsensä kehittämiseen.

Tehtävä

Teatterityön yliopistonlehtorin (laulu ja musiikki) tehtävä on opetuspainotteinen. Yliopistonlehtorin tehtävänä on opettaa laulua ja musiikkia kandidaatti- ja maisteritasolla, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, osallistua opetussuunnitelmaan sisältyvien taiteellisten tuotantojen toteuttamiseen, harjoittaa oman alansa taidetta ja tutkimusta sekä osallistua taiteenalan muiden tehtävien hoitamiseen.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on edistää taiteenalan yhteistyötä yliopiston muiden alojen sekä alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Määräaikaiseen yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään

  • Taiteellista pätevyyttä ja käytännön perehtyneisyyttä teatteriin ja musiikkiin. Taiteellinen pätevyys muodostuu taiteellisista ansioista, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Eduksi katsotaan opetusalaan liittyvä erityisosaaminen laulun tai teatterimusiikin alueella sekä tutkimus.

  • Hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Lisäksi häneltä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä asiantuntemusta ja kokemusta, joka antaa valmiuksia ottaa tehtävä ja siihen liittyvä opetus joustavasti vastaan. Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja -kokemus otetaan huomioon yliopistonlehtoria valittaessa.

Palkkausperuste

Yliopistonlehtorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävän aloitus

Tehtävä alkaa 1.8.2018.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Hakemus tulee jättää viimeistään 28.2.2018 klo 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (ks. Laura-käyttöohje), linkki alla: JÄTÄ HAKEMUS.

Hakemukseen liitetään seuraavat dokumentit (sukunimi­_etunimi_liitteen_nimi.pdf):

  • Lyhyt hakukirje, josta ilmenevät mm. hakijan akateemiset ansiot ja työkokemus.
  • CV
  • Luettelo viidestä (5) tehtävän näkökulmasta merkittävästä julkaisusta
  • Selvitys opetusansioista / opetusportfolio
  • Kuvaus siitä, miten hakija soveltaisi osaamistaan tehtävässä (korkeintaan 2 liuskaa).

Lisätietoja:

Professori Pauliina Hulkko, pauliina.hulkko@uta.fi, puh. 050 318 7123

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:

Henkilöstöasiantuntija Marja Jussila, marja.jussila@uta.fi, puh. 050 318 7099

 

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

Hakuaika alkaa: 01.02.2018 13:55 Hakuaika päättyy: 28.02.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana