Väitöskirjatutkijan tehtävä monikudosmallintamisen huippuyksikössä/ Fixed-term Doctoral Researcher at the Centre of Excellence in Body-on-Chip Research

-Please read the English text below-

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa, monikudosmallintamisen huippuyksikössä, on haettavana vuoden määräaikainen väitöskirjatutkijan tehtävä. Tehtävän suunniteltu aloitusajankohta on 3.4.2018. Tehtävä saattaa jatkua vuoden määräajan jälkeen.

Tehtävä:

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on kohdekudoksen hermotuksen mallintaminen (mm. hermotuksen rooli kohdekudoksen erilaistumisessa, verisuonituksen muodostumisessa ja kohdekudoksen toiminnan ohjaamisessa) sekä kaksiulotteisissa että kolmiulotteisissa kasvatusympäristöissä.

Edellytykset:

Hakijalta edellytämme soveltuvaa maisterin tutkintoa tutkimusteemaan liittyvältä relevantilta alalta. Opinnot mm kantasolu- ja kudosteknologiassa, biomateriaalitieteissä ja neurotieteissä katsotaan eduksi, mutta eivät ole välttämättömiä.

Palkkaus:

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 2. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tyypillisesti väitöskirjatutkijan palkka on työsuhteen alussa n. 2000–2300 €.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.3.2018 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). 

Lue tarkemmin englanninkielinen, yksityiskohtaisempi hakuilmoitus (alla).

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Susanna Narkilahti, susannna.narkilahti@uta.fi (tehtävä)

Henkilöstöasiantuntija Minna Viinikainen, minna.viinikainen@uta.fi (hakuprosessi)

Lisätietoja huippuyksikön ryhmistä: http://www.biomeditech.fi/research-groups/

***

The University of Tampere is a multidisciplinary international academic institution with more than 16,000 students and about 2,200 staff members, located in the dynamic city of Tampere, Finland. The University values creativity, societal responsibility and academic freedom as well as equal chances for learning, gaining knowledge, participating and influencing. Strategic research areas of the University are health and society.

Centre of Excellence in Body-on-Chip Research (CoEBoC) at the Faculty of Medicine and Life Sciences, the University of Tampere invites applications for fixed-term (one year) Doctoral Researcher position. The planned starting date is 3 April, 2018. It is possible that the job continues after the one-year period.

Faculty of Medicine and Life Sciences conducts high standard research in the field of medicine and biotechnology and provides education, closely linked to the research of Faculty of Medicine and Life Sciences, at undergraduate and graduate levels. The strategic research fields of Faculty of Medicine and Life Sciences cover stem cell research; cardiovascular diseases, especially atherosclerosis; vaccine research; celiac disease research, cancer research, especially prostatic cancer and breast cancer; ageing, including mitochondrial diseases, proteomics and bioinformatics. In addition to infrastructure, the cross-disciplinary research environment at Faculty of Medicine and Life Sciences also offers support in commercializing issues. 

The University of Tampere offers many benefits to its employees, e.g. occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch opportunities on campus. International HR services offer their help with e.g. official issues in settling in Finland and Tampere. The University of Tampere received the European Commission acknowledgement HR excellence in Research in March 2015. 

Tampere region is one of the fastest growing city areas in Finland. Tampere is the largest inland city in the Nordic countries and a traditional centre of the Finnish industry. Today, the city is best known for its high-tech expertise and extensive knowhow in various fields. Tampere is also the most popular city to study in.

From the beginning of 2019, University of Tampere and Tampere University of Technology will merge together to form a foundation-owned University. The Foundation will also own Tampere University of Applied Sciences. The new university will be the second largest in Finland with health technology as one of its focus areas.

The Centres of Excellence (CoE) are the flagships of Finnish research, operating at the very cutting edge of science in their fields, seeking out new avenues for research, developing creative research environments and training new talented researchers. The Centre of Excellence in Body-on-Chip Research is based on strong, existing collaboration between the participating research groups and it combines know-how in biological and engineering sciences to develop a new “body-on-chip” platform.

The platform will consist of several cultured tissue blocks connected with cultured vasculature and nervous systems integrated with engineered environment with innovative materials, microfluidic sensing and imaging. To achieve this goal, the researchers will combine multidisciplinary expertise on human stem cells, biomaterials, sensors, microfluidics, biomodelling and bioimaging.

The CoE will produce comprehensive knowledge, for example, on understanding tissue interactions, constructing complex in vitro tissue co-cultures and controlling their functionalities. The resulting expertise and technologies will improve, for instance, the development of new personalized treatments and drugs.The CoEBoC is a joint centre established by six research groups at the University of Tampere (UTA) and the Tampere University of Technology (TUT): Minna Kellomäki (TUT, consortium leader), Katriina Aalto-Setälä (UTA), Jari Hyttinen (TUT), Pasi Kallio (TUT), Susanna Miettinen (UTA) and Susanna Narkilahti (UTA).

Position:

Doctoral Researcher position for the development of in vitro models for nerve innervation in target tissue blocks. This task studies the way nerve innervation affects the development of target tissue and the formation of vascularization and the way it controls tissue function. Both two and three-dimensional culturing systems are utilized.

Requirements:

The eligible candidates must have a Master’s degree in a field relevant to the research programme. Studies in fields such as stem cells and tissue engineering, biomaterials, neuroscience are of advance, but not necessary.

Salary:

The salary will be based on the demand level chart for the teachers and researchers of the Finnish Universities. The preliminary level of demand is 2. In addition to the basic salary, supplementary salary will be paid according to the personal performance, the sum rising to a maximum of 46.3 % of the basic salary level for the post. The starting salary of a Doctoral Researcher is about 2,000–2,300 EUR/ month.

Four-month trial period applies for the appointed person. 

Applications must be submitted by the online application form of the University of Tampere (link below) by 1 March, 2018 at 15.45 local time. 

Attachments:

The following documents should be attached to your application in one pdf-file (incomplete applications will not be taken into account):

All the material should be submitted in English.  

Additional information:

University Researcher Susanna Narkilahti, susanna.narkilahti@uta.fi (position)

HR Specialist Minna Viinikainen, minna.viinikainen@uta.fi (process)

More information on the research groups of the Centre of Excellence: http://www.biomeditech.fi/research-groups/

 

Applying starts: 2018-02-06 08:00 Applying ends: 2018-03-01 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position