Tutkijan määräaikainen tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana tutkijan 4 vuoden määräaikainen tehtävä, joka alkaa sopimuksen mukaan maalis - huhtikuussa 2018.

Haemme RefugeesWellSchool: Preventive school-based interventions to promote the mental well-being of refugee and migrant adolescentsEU -hankkeeseen tohtorin tutkintoa tavoittelevaa tutkijaa.

Tutkimushanke on nelivuotinen. Hankkeen tavoitteena on löytää tehokkaita psykososiaalisia interventio- ja preventiovälineitä edistämään maahanmuuttajataustaisten nuorten hyvinvointia ja kehitystä. Ensimmäisen vuoden työ keskittyy intervention käytännön valmisteluun ja aloittamiseen, toinen vuosi aineiston keräämiseen suomalaisissa kouluissa.

Työtehtävien sisältö: 

 • Aktiivinen osallistuminen tutkimusaineiston keräämiseen ja hallintaan
 • Tutkimusaineiston tilastollinen käsittely tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi
 • Tieteelliseen kirjallisuuteen tutustuminen ja tulosten raportointi
 • Tutkimusasetelman suunnitteluun osallistuminen
 • Psykologian alan yliopisto-opetusta noin 20 tuntia lukuvuodessa
 • Aktiivinen osallistuminen EU-projektin sisällölliseen toteuttamiseen yhdessä pohjoismaisten ja keskieurooppalaisten kollegojen kanssa
 • Tutkimustulosten esittelyä kansainvälisissä kongresseissa

Tutkijalta edellytetään:

 • Kiinnostusta kehitys-, interventio- ja mielenterveyspsykologiaan sekä maahanmuutto- ja/tai kulttuuritutkimukseen
 • Hyvää kirjallista ilmaisukykyä ja tieteellisen kirjoittamisen taitoja
 • Sujuvaa englannin kielen kirjallista ja suullista ilmaisua
 • Hyvää tilastollisten menetelmien sekä tietotekniikan hallinta
 • Halua työskennellä opettajien, oppilaiden ja sidosryhmien kanssa
 • Itsenäistä työskentelyä tutkimuksen eri vaiheissa
 • Maisterin tutkintoa

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti.  Tehtävän alustava vaativuustaso on 2. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3%.  Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 19.2.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksesta sekä muut hakemusta tukevat asiakirjat.

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Professori Raija-Leena Punamäki, puh. 050 3186187, raija-leena.punamaki@uta.fi

Hakumenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa:
Henkilöstöasiantuntija Paula Mikola, puh. 050 4336277, paula.mikola@uta.fi

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

Hakuaika alkaa: 25.01.2018 16:45 Hakuaika päättyy: 19.02.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana