Ohjelmistokehittäjän määräaikainen tehtävä lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa/Fixed-term Software Engineer at Faculty of Medicine and Life Sciences

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan Eturauhassyövän tutkimuskeskuksessa on haettavana ohjelmistokehittäjän määräaikainen tehtävä ajalle 1.3.2018–28.2.2019.

Eturauhassyövän tutkimuskeskus (PCRC) on yksi maailman johtavista eturauhassyövän tieteellisistä tutkimuskeskuksista. PCRC:ssä työskentelee yli 60 työntekijää, ja se on osa TaY:n ja TTY:n yhteistä BioMediTech -tutkimusinstituuttia, joka keskittyy uusien hoitomuotojen kehittämiseen tieteellisen perustutkimuksen pohjalta. Kansainväliseen työyhteisöömme kuuluu lääketieteen, molekyylibiologian, solubiologian, genomiikan, bioinformatiikan, kuvantamisen ja ohjelmistokehittämisen ammattilaisia.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta lääketieteen ja bioteknologian alueella sekä tarjoaa tutkimukseen läheisesti kytkeytyvää opetusta perustutkinto- ja jatkotutkintotasoilla. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa poikkitieteisessä tutkimusympäristössä panostetaan infrastruktuurin lisäksi tuen tarjoamiseen tutkijoille kaupallistamiseen liittyvissä asioissa. 

Tampereen yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten työterveyspalvelut, joustavat työajat, hyvät liikuntamahdollisuudet ja edullisen ruokailun kampuksilla. Kansainväliset henkilöstöpalvelut tukevat ulkomailta tulevia työntekijöitä mm. maahanmuuttoon liittyvien viranomaisasioiden hoitamisessa.

Tampereella on käynnissä korkeakoulujen rakenteellinen uudistus, jossa vuoden 2019 alussa yhdistyy säätiöyliopistoksi Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Säätiö tulee myös omistamaan Tampereen ammattikorkeakoulun. Uusi yliopisto tulee olemaan Suomen toiseksi suurin yliopisto, jonka yksi keskeinen fokusalue on terveyden teknologia.

Tehtävä: Integrated Life Science Research (ILSR) tietokantasovellus on suunniteltu tukemaan kliinisen ja molekulaarisen syöpätutkimuksen integroimista, johon sisältyy uudenlainen yksilöllistetyn eturauhassyövän hoidon järjestelmä Geoprostate.

Etsimme luovaa, osaavaa ohjelmistokehittäjää ILSR- ja Geoprostate -tiimiimme.

Toivomme:
-erinomaisia ohjelmistokehittämisen taitoja nykyaikaisen ohjelmistokielen kuten Java, C++, C# jne. osalta
-aiempaa kokemusta Olio-ohjelmoinnista
-vahvaa halua kehittää huippulaatuisia GUI-pohjaisia tietokantasovelluksia
-erinomaisia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja
-sujuvaa englannin kielen taitoa

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 5–6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.1.2018 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). 

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Hakemus pyydetään toimittamaan englanninkielisenä. 

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Professori G. Steven Bova, G.Steven.Bova(at)uta.fi (tehtävä)

Henkilöstöasiantuntija Jonna Rinne, jonna.rinne(at)uta.fi (hakuprosessi)

***

Prostate Cancer Research Center (PCRC) at Faculty of Medicine and Life Sciences at the University of Tampere invites applications for the fixed-term position of a Software Engineer from 1 March, 2018 to 28 February, 2019.

The University of Tampere Prostate Cancer Research Center (PCRC) is a global leader in prostate cancer scientific research. The PCRC has over 60 employees or affiliates, and is part of BioMediTech, a joint research institute of the University of Tampere and the Tampere University of Technology devoted to excellence in translating basic science research to improve health care. Our highly international, collegial team includes experts in medicine, molecular biology, cellular biology, genomics, bioinformatics, image analysis and software engineering.

Faculty of Medicine and Life Sciences conducts high standard research in the field of medicine and biotechnology and provides education, closely linked to the research of Faculty of Medicine and Life Sciences, at undergraduate and graduate levels. The strategic research fields of Faculty of Medicine and Life Sciences cover stem cell –research; cardiovascular diseases, especially atherosclerosis; vaccine research; celiac disease research, cancer research, especially prostatic cancer and breast cancer; ageing, including mitochondrial diseases, proteomics and bioinformatics. The Faculty includes also FICAM, which develops and validates human-cell-based tissue/organ models, shares information on alternative methods and educates experts. In addition to infrastructure, the cross-disciplinary research environment at Faculty of Medicine and Life Sciences also offers support in commercializing issues. 

The University of Tampere offers many benefits to its employees, e.g. occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch opportunities on campus. International HR services offer their help with e.g. official issues in settling in Finland and Tampere. The University of Tampere received the European Commission acknowledgement HR excellence in Research in March 2015. 

Tampere region is one of the fastest growing city areas in Finland. Tampere is the largest inland city in the Nordic countries and a traditional centre of the Finnish industry. Today, the city is best known for its high-tech expertise and extensive knowhow in various fields. Tampere is also the most popular city to study in. From the beginning of 2019, University of Tampere and Tampere University of Technology will merge together to form a foundation-owned University. The Foundation will also own Tampere University of Applied Sciences. The New University will be the second largest in Finland with health technology as one of its focus areas.

The Position: The Integrated Life Science Research (ILSR) database system is designed to support integrated clinical-molecular studies of cancer, including Geoprostate, a new personalized prostate cancer medicine system. 

We are seeking a creative, capable software engineer to join the ILSR and Geoprostate system development team.

We hope that you have:
-excellent software development capability using a current language such as Java, C++, C#, or others,
-previous experience in object-oriented programming
-strong desire to develop top quality web GUI-based database applications
-excellent verbal and written communication skills

The salary will be based on the demand level chart for the other staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 5–6. In addition to the basic salary, supplementary salary will be paid according to the personal performance, the sum rising to a maximum of 46,3 % of the basic salary level for the post. 

Four-month trial period applies for the appointed person. 

Applications must be submitted by the online application form of the University of Tampere (link below) by 31 January, 2018 at 15.45 local time. 

Curriculum vitae has to be attached to the application. All the material should be submitted in English. 

For additional information, please contact:

Professor G. Steven Bova, G.Steven.Bova(at)uta.fi (position)

HR Specialist Jonna Rinne, jonna.rinne(at)uta.fi (recruiting process)


 

 

Applying starts: 2018-01-08 15:05 Applying ends: 2018-01-31 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position