Sovelluskehittäjän määräaikainen tehtävä Tietoarkistossa ajalle 1.3-31.12.2018

Tietoarkistossa on haettavana  sovelluskehittäjän määräaikainen tehtävä ajalle 1.3.–31.12.2018. Tehtävän voi myös aloittaa sopimuksen mukaan.

Sovelluskehittäjän päätehtävänä on rakentaa CI/CD-automaatiota osaksi Tietoarkiston sovelluskehityksen arkea ja kehittää järjestelmävalvontaa. Tehtävät tarkentuvat valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen perusteella. Lisäksi sovelluskehittäjä osallistuu tarvittaessa muihin sovelluskehitysprojekteihin. 

Edellytämme 

  • CI/CD-periaatteiden tuntemusta, kokemusta jostain CI/CD-ohjelmistosta ja vähintään perusosaamista testauksen toteuttamisesta/testausautomaatiosta CI/CD-kontekstissa
  • vähintään perusosaamista Python-ohjelmointikielestä 
  • perusosaaminen sovelluskehityksestä Linux-ympäristössä 
  • vähintään opintojen loppuvaiheessa olevaa alempaa korkeakoulututkintoa (AMK tai kandidaatin tutkinto) 
  • kykyä toimia yksin ja ryhmässä, tarvittaessa myös kansainvälisesti 
  • kykyä kehittää omaa osaamistaan muuttuvassa ympäristössä 
  • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa. 

Eduksi katsomme 

  • Python-pohjaisten web-kehysten tuntemuksen 
  • konttien (containers) hyödyntämiseen liittyvän osaamisen 

Tuotamme omat sovellukset Linux-alustalle Openstack-ympäristöön. Tyypillisesti taustajärjestelmä on toteutettu Python-kielellä käyttöliittymän ollessa HTML5- ja Javascript-pohjainen. Tapauskohtaisesti käytössä on myös muita ohjelmistoja, esimerkiksi PostgreSQL. Uudemmat järjestelmät on usein toteutettu mikropalveluarkkitehtuurin mukaisesti. Lisäksi käytössä on joitain Windows-pohjaisia valmisohjelmistoja. 

Tehtävän palkkaus perustuu muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasoon 7–9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tyypillisesti kokonaispalkka on noin 2685–3500 euroa kuukaudessa. Tehtävän vaativuustaso määräytyy henkilön koulutuksen ja tehtävänalaan liittyvän aiemman kokemuksen perusteella. 

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 26.1.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Liitä hakemukseen ansioluettelo ja kuvaus tehtävän alaan liittyvästä osaamisestasi ja soveltuvuudestasi. 

Tietoarkisto on opetuksen ja tutkimuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri, joka toimii Tampereen yliopiston yhteydessä. Tietoarkisto arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja ja toimii myös eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana. 

Lisätietoja tehtävästä antaa it-palvelupäällikkö Matti Heinonen, p. 040  190  1435, matti.heinonen@uta.fi

Rekrytointiprosessiin liittyvät kysymykset: henkilöstösihteeri Sari Kalmanlehto, p. 040 190 1477, sari.kalmanlehto(at)uta.fi.

 

Hakuaika alkaa: 03.01.2018 08:00 Hakuaika päättyy: 26.01.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana