Tutkijan määräaikainen tehtävä viestintätieteiden tiedekunnassa / A fixed-term researcher’s position at the Faculty of Communication Sciences

Below in English

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa on haettavana tutkijan määräaikainen tehtävä alkaen 3.4.2018. Työsuhteen pituudesta sovitaan erikseen (enintään 2 vuotta).

Tehtävät sijoittuvat Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin ”Muuttuvien työtehtävien tukeminen digitaalisissa ympäristöissä sumeiden merkkijonomenetelmien avulla”. Tutkimusprojektissa kehitetään menetelmiä ja työkaluja digitaalisen kulttuuriperinnön käyttäjien vuorovaikutuksen parantamiseksi. 

Tehtävään kuuluu osallistuminen tutkimusprojektin kaikkiin osiin, mukaan lukien ideoiden kehitys sekä erityisesti hakumenetelmien suunnittelu ja implementointi sekä julkaiseminen (osana kansainvälistä tutkimusryhmää).  Projektissa tehtävää tutkimusta voi hyödyntää sopimuksen mukaan väitöskirjatyössä.   

Tehtävä edellyttää ylemmän korkeakoulututkinnon tarjoamia valmiuksia tieteelliseen tutkimukseen sekä ohjelmointitaitoa. Luultavimmin käytettävä kieli on Python. Lisäksi eduksi katsotaan perehtyneisyys tiedonhaun alaan (esimerkiksi sumea merkkijonohaku, nimetyt entiteetit). Tehtävä edellyttää yhteistyövalmiuksia, kykyä matkustaa sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti.  Tehtävän alustava vaativuustaso on 2 (1985,85€). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3%.  Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 28.2.2018 klo 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (kts. linkki JÄTÄ HAKEMUS alla, ohjeet). Vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksesta sekä muut hakemusta tukevat asiakirjat. Hakija voidaan pyytää Tampereelle tai verkon kautta tehtävään haastatteluun.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

yliopistotutkija Heikki Keskustalo, heikki.keskustalo@uta.fi

Hakumenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa:

Henkilöstöasiantuntija Marja Jussila, marja.jussila@uta.fi

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

 

A fixed-term researcher’s position at the Faculty of Communication Sciences 

The Faculty of Communication Sciences (COMS) at the University of Tampere invites applications for a fixed-term researcher’s position starting from April 3rd, 2018.  The length of the position will be decided separately (max. 2 years).

The position is part of a research project “Supporting Evolving Search Tasks in Digital Environments via Fuzzy String Matching” funded by the Academy of Finland. The project develops methods and tools to improve the information interactions of the users of digital cultural heritage.

The tasks include participating in all areas of the research project, including developing ideas, and especially planning and implementing retrieval methods, and publishing research results (as part of international research teams). The research can potentially contribute towards completion of a doctoral degree.

A person appointed as a researcher must hold a Master’s degree or higher, and be able to pursue scientific research independently.  Good programming skills are expected; the most likely language to be utilized in the project is Python. Experience in the field of information retrieval (e.g., search engines, fuzzy string matching, or named entities) is appreciated.  The position requires good cooperation skills, willingness to travel, and good written and spoken communication skills in English.

The preliminary salary is based on level 2 (1985,85€) of the job-related salary element for teaching and research personnel in the salary system of the Finnish Universities.  The basic salary will be supplemented with a performance increase up to 46,3 % based on the employee’s individual performance. The position carries a four-month trial period.

Please submit your application documents through the University’s online application system (link below: JÄTÄ HAKEMUS or APPLY FOR THE POSITION, see instructions) by 15:45 Finnish time on 28 February 2018.  The application should be sent with a curriculum vitae, copies of the degree diplomas, and other materials considered relevant such as letters of recommendation.  Applicants may be invited for an interview in person in Tampere or online. 

For further information about the position, please contact: 

University Researcher Heikki Keskustalo, Heikki.Keskustalo@staff.uta.fi

For more information about the application process, please contact:

HR Specialist Marja Jussila, marja.jussila@uta.fi  

The University of Tampere has the right to not fill the vacancy and to extend the deadline for applications for a valid reason.

 

Applying starts: 2018-01-15 10:45 Applying ends: 2018-02-28 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position