Tutkijan osa-aikainen tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa/Part-time position for a Reseacher in the Faculty of Social Sciences

Below in English

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus TaSTI:ssa on haettavana osa-aikainen määräaikainen tutkijan tehtävä kansainvälisessä tutkimusprojektissa ajalle 2.10.17-30.9.2019 (tai sopimuksen mukaan). 

Haettavana oleva tutkijan tehtävä sijoittuu TaSTIn innovaatio-ryhmän kansainväliseen projektiin MARIE - Mainstreaming responsible innovation in European S3, joka tarkastelee vastuullisen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan ohjausvälineiden (RRI) kehittämistä Euroopan kontekstissa. Kyse on kehittämishankkeesta, jonka tavoitteena on paitsi parhaiden käytäntöjen vaihto eurooppalaisten alueiden välillä, myös vastuullista tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukevien politiikkakäytäntöjen kehittäminen erityisesti alueellisen innovaatiopolitiikan tarpeisiin. Hankkeen rahoittaa Euroopan Inter-reg ohjelma ja se toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan liiton kanssa. 

Tutkijan tehtävään kuuluu tutkimustehtäviä kuten haastatteluita, raportointia ja tulosten esittelyä erityisesti Tampereen alueella, mutta myös yhteistyötä ja kommunikointia kansainvälisten partnerien kanssa. Työ sisältää jonkin verran matkustamaista Euroopassa. 

Tutkijan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista hallintaa. Tehtävä sopii teemasta kiinnostuneelle jatko-opiskelijoille (esim. tutkimuksen tai innovaatiotoiminnan etiikka, corporate responsibility, innovaatiotutkimus, aluekehitys). Jatko-opinnot eivät kuitenkaan ole ehdoton edellytys valinnalle. Työ kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi aineiston hankkimisen (soveltuvin osin) väitöskirjatyön tarpeisiin. 

Tutkijan tehtävä on osa-aikainen (40% ) ja palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Alustava vaativuustaso on 3. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävässä käytetään 4 kuukauden koeaikaa. 

Hakemus tulee jättää viimeistään 21.9.2017 klo 15.45 yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla).Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja lyhyt motivaatiokirje. 

Lisätietoja tehtävästä antaa projektin johtaja, erikoistutkija Mika Raunio, mika.m.raunio(at)uta.fi.  

Lisätietoja tehtävän hakemiseen liittyen antaa henkilöstöasiantuntija Sari Pasto, sari.pasto(at)uta.fi.

 

TaSTI Research Centre for Knowledge, Science, Technology and Innovation Studies in the Faculty of Social Sciences, University of Tampere, invites applications for a fixed-term, part-time position of a researcher in the Innovation Studies group for 2.10.2017-30.9.2019 (or as agreed upon).  

The innovation studies group of TaSTI will recruit a researcher to work for the international project on Responsible Research and Innovation (RRI): Mainstreaming responsible innovation in European S3 (MARIE). The project is funded by the European Interreg program and conducted in cooperation with the Council of Tampere Region.  

The researcher’s tasks include conducting interviews, reporting and presenting of results of the case of RRI in Tampere region. The goal of the project is to develop RRI policy measures to Tampere region and especially in the context of Tampere 3/Tampere New University. The research tasks will include some travelling in Europe.  

The successful candidate should hold an applicable university degree. Good written and oral English language skills are required since the project is conducted in collaboration with other teams in seven European partner countries. A command of Finnish language is not compulsory, but taken into account in the application. The position is especially suitable for a Ph.D. student who works on RRI related field (e.g. ethics of research and/or innovation activities, innovation studies, regional studies) and who could use the project data as part of the research in his or her dissertation. 

The position is part-time (40%) and the salary is based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 3. In addition to the basic salary, a supplementary salary component will be paid according to the personal performance. There is a four month’s trial period in the beginning of the employment.  

Applications must be submitted by the online application form of the University of Tampere (link below) by 21. September, 2017, at 15.45 (UCT +02:00). Please attach a short letter of motivation and CV.  

For further information about the position, please contact: project manager Mika Raunio, mika.m.raunio(at)uta.fi.  

For more information about the application process, please contact: HR Specialist Sari Pasto; sari.pasto(at)uta.fi.

Applying starts: 2017-09-08 08:00 Applying ends: 2017-09-21 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position