Tutkijan / tutkijatohtorin määräaikainen tehtävä yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa Porin yksikössä

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on haettavana määräaikainen tutkijan/tutkijatohtorin tehtävä ajalle 2.1.2018 – 31.12.2019.

Tehtävän sijoituspaikka on Porin yliopistokeskuksessa sijaitseva Tampereen yliopiston Porin yksikkö. Tiedekunnan oppiaineista yksikössä ovat edustettuina sosiaalityö, sosiaalipolitiikka ja sosiologia. Opetuksessa ja tutkimuksessa toiminta painottuu yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Tämän lisäksi erityistä huomiota saa myös alueellinen näkökulma.

Tehtävään valittava henkilö voi olla väitöskirjaa tekevä tai suunnitteleva tutkija tai jo tohtoritutkinnon suorittanut henkilö. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon perehtyminen ja kokemus Pori yksikön profiiliin kuuluvilla teema-alueilla.

Tutkijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkijatohtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

Työtehtäviin kuuluu

- Porin yksikössä toteutettavaa tutkimusta tukevien toimintojen koordinointi
- yksikön profiiliin kytkeytyvän tutkimuksen toteuttaminen oman tutkimussuunnitelman mukaisesti
- osallistuminen yksikön kehittämistyöhön ja mahdollisesti pienimuotoisiin opetustehtäviin
- muut yhteisesti sovitut tehtävät

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

- soveltuvaa maisterin tutkintoa tutkijan tehtävään tai tohtorin tutkintoa tutkijatohtorin tehtävään
- kokemusta tutkimustyöstä
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn ryhmän/työyhteisön jäsenenä
- kykyä toimia kansainvälisissä verkostoissa

Tehtävän palkkaus on yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen. Alustava vaativuustaso on opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 3 - 5 mukainen. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.
          
Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää 30.10.2017 klo 15.45 mennessä käyttäen yliopiston sähköistä lomaketta (linkki alla).

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, kuvaus tutkimustoiminnasta ja suunnitelma tehtävässä toteutettavasta tutkimustoiminnasta. Ohjeet tiedekunnan sivuilla.

Tehtävää koskevat tiedustelut:
Professori Antti Saloniemi, antti.saloniemi(at)uta.fi, 050 462 7394
Tehtävän hakemista koskevat tiedustelut:
Henkilöstöasiantuntija Paula Mikola, paula.mikola(at)uta.fi, 050 433 6277

Hakuaika alkaa: 29.09.2017 08:00 Hakuaika päättyy: 30.10.2017 15:45
Henkilötiedot
Etunimet *
Sukunimi *
Syntymäaika *
päivä kuukausi vuosi
Sähköpostiosoite *
Matkapuhelin *
Puhelin muu
Katuosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Muu osoitetieto
Maanosa *
Kansalaisuus *
Sukupuoli (tilastointia varten) *
Koulutus ja tutkinnot
Ylin suoritettu tutkinto *
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi
Tutkinto
Pääaine / koulutusohjelma
(Korkeintaan 200 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Valmistumisaika / arvoitu valmistumisaika
kuukausi vuosi
Muu koulutus
HUOM! Koulutukset järjestetään automaattisesti alkamisajankohdan mukaan varhaisimmasta myöhäisimpään.
Koulun / oppilaitoksen virallinen nimi
Tutkinto
Pääaine / koulutusohjelma
(Korkeintaan 200 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Valmistumisaika / arvoitu valmistumisaika
kuukausi vuosi
Sivuaineet
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Opinnot kesken
Suoritettu opintopistemäärä, jos opinnot kesken
Yliopistopedagogiset opinnot
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Muu hakemasi tehtävän kannalta oleellinen koulutus
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Työkokemus
HUOM! Työkokemukset järjestetään automaattisesti työsuhteen alkamisajankohdan mukaan.
Tehtävänimike
Pääasialliset tehtävät
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Työnantaja
Työsuhde alkoi
kuukausi vuosi
Työsuhde päättyi
kuukausi vuosi
Muu hakemasi tehtävän kannalta oleellinen työkokemus
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Tehtävän kannalta oleellinen työkokemus yhteensä *
vuotta kuukautta
Merkittävä tutkimusrahoitus ja tutkimustyön johtaminen
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Toimiminen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoiden ohjaajana
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Pedagogiset opetusansiot ja –kokemus, oppimateriaalin tuottaminen
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Julkaisujen lukumäärä
Referoidut tieteelliset artikkelit
Tieteelliset kirjat (monografiat)
Muut tieteelliset ja akateemiset ansiot
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Kielitaito
Äidinkieli *
1. vieras kieli
2. vieras kieli
Muu kielitaito ja kielitaidon taso
(Korkeintaan 200 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Tietotekniset taidot
Kerro tietoteknisestä osaamisestasi
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Muut ansiot
Muut ansiot
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Kerro lyhyesti soveltuvuudestasi tehtävään
(Korkeintaan 500 merkkiä)
Merkkejä jäljellä:
Tieto avoimesta tehtävästä
Mistä sait tiedon avoimesta tehtävästä *
Liitteet
Tiedoston maksimikoko on 5 mb. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Liitä CV (CV:n liittäminen ei korvaa lomakkeen aiempia kysymyksiä)
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Liitä hakemus (hakemuksen liittäminen ei korvaa lomakkeen aiempia kysymyksiä)
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Muu liite 1
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Muu liite 2
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Muu liite 3
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Muu liite 4
Tiedoston maksimikoko on 5000 kt. Sallitut tiedostopäätteet ovat: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Tiedoston sisällön on myös vastattava päätettä.
Muu liite 5

Hakemuksia säilytetään kolme (3) vuotta. Hakijoiden opinto- ja työtodistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa, joten sinun ei tarvitse liittää niitä sähköiseen hakemukseesi.

Tarkista tiedot valitsemalla "Esikatsele". Tämän jälkeen voit lähettää hakemuksen.

Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen tunnuksen, jolla voit kirjautua järjestelmään ja päivittää hakemustasi hakuaikana.