Tohtoriopiskelijoiden määräaikaisia tehtäviä lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa / Fixed-term positions of a Doctoral Students at the Faculty of Medicine and Life Sciences

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa on yli 16 000 opiskelijaa ja jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Tampereen yliopiston Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa on haettavana tohtoriopiskelijan määräaikaisia työsuhteita 1.1.2018 alkaen.

Tohtoriopiskelijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan tohtoriohjelmissa (Lääketieteen ja biotieteiden  tohtoriohjelma). Tutkinnon tavoiteaika on neljä vuotta ja työsopimus voidaan tehdä 1–4 vuodeksi. Työsuhteen pituus määräytyy opiskelutilanteen ja valmistumistavoitteen perusteella. 

Työsuhteeseen kuuluu koeaika ja vuosittain tapahtuva arviointi aikataulutetun opinto- ja ohjaussuunnitelman perusteella.

Tohtoriopiskelijan tehtäviin voi sisältyä väitöskirjatutkimuksen lisäksi osallistuminen opetukseen tai muihin tiedekunnan tehtäviin, jotka tukevat hänen opintojaan. Näiden tehtävien osuus voi olla enintään 5 % kokonaistyöajasta.

Tohtoriopiskelijan tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Ennen työsuhteen alkamista tohtoriopiskelijalla on oltava jatko-opinto-oikeus tiedekunnan tohtoriohjelmaan sekä hyväksytty opinto- ja tutkimussuunnitelma.

Tiedekunnan jatkokoulutustoimikunta esittää tohtoriopiskelijat valittavaksi tohtoriohjelmiin ja työsuhteesta päättää tiedekunnan dekaani. Valinnan perusteena on hakijan tieteellinen lupaavuus, jota arvioidaan esitetyn tutkimus- ja opintosuunnitelman sekä opintojen etenemisen ja julkaisujen perusteella.

Tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasokartan vaativuustasolle 2-4 riippuen tutkimustyön vaiheesta. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävän voi ottaa vastaan aikaisintaan 1.1.2018.

Hakemukset liitteineen on toimitettava sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 23.10.2017 klo 15.45. Hakemukseen tulee liittää:

  1. Lyhyt CV, joka sisältää tiedon siitä, milloin opinto-oikeus tohtoriopintoihin on saatu
  2. Tiivistetty tutkimus- ja opintosuunnitelma, joka sisältää väitöskirjatyön aikataulun ja mahd. seurantaryhmän arvion tutkimuksen nykyvaiheesta sekä tiedon haettavien tutkijakuukausien määrästä

  3. Maininta väitöskirjatutkimusta varten aiemmin saaduista apurahoista ja tieto aiemmasta työsuhteesta valtakunnallisessa tutkijakoulussa tai vastaavassa.

 Edellämainitut asiakirjat tulee toimittaa yhtenä PDF-tiedostona (maks. 5 sivua).

Yleisohjeita tutkimus- ja opintosuunnitelman tekoon löytyy tiedekunnan tohtoriohjelman nettisivuilta osoitteesta http://www.uta.fi/med/tohtoriopinnot/opintooikeudenhakeminen.html

Lisätietoja tehtävistä antaa jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, professori Mika Kähönen, mika.kahonen@uta.fi, puh. 050 318 6297 ja tohtoriohjelman koordinaattori Henna Mattila, henna.mattila@uta.fi, puh. 040 190 9756.

******************************************************

The University of Tampere is a multidisciplinary international academic institution with more than 16,000 students and about 2,200 staff members, located in the dynamic city of Tampere, Finland.The University values creativity, societal responsibility and academic freedom as well as equal changes for learning, gaining knowledge, participating and influencing.

Faculty of Medicine and Life Sciences at the University of Tampere invites applications for Doctoral Student positions starting on January 1st, 2018.

Successful candidates pursue a doctoral degree in one of the doctoral programs of the faculty (Doctoral Program in Medicine and Life Sciences). The expected duration of full-time studies is four years and fixed-term contracts can be drawn up for a period of one to four years. The contract’s length depends on how far along in their studies the successful candidates are and when they expect to graduate.

The positions carry a four-month trial period and the progress of the thesis work is evaluated annually according to the personal study and supervisory plan for doctoral studies.

In addition to the thesis work, doctoral students teach or do other work connected to their studies at the faculty. These duties may not exceed five per cent of their total working hours.

Successful candidates will have a higher university degree, be pursuing a doctoral degree in faculty’s doctoral program and will present an approved study and research plan, before writing the contract.

Successful candidates are selected by the Scientific Postgraduate Committee based on the level of promise that they show. This is evaluated on the basis of their study and research plans and publications. Dean of the faculty will appoint the students to the positions.

The salary will be based on the demand level chart for the teaching and research staff of Finnish Universities. The preliminary level of demand is 2-4. In addition to the basic salary, a supplementary salary component will be paid according to the personal performance. Students must accept the position by January 1st, 2018 at the earliest.

Please submit your application documents through the University's online application system by 15.45 on 23rd October, 2017, and submit the following enclosures along with your application:

  1. Short curriculum vitae, including the date when you received your study right towards a doctoral degree.

  2. Summary of your research and study plan, including a time schedule for your dissertation, thesis committee’s evaluation about the current status of your project, and amount of months applied.

  3. A brief statement of grants received for dissertation research and previous employment at Finnish doctoral programs or other, similar institutions.

The documents must be sent as a single PDF-file (max. 5 pages).

For more information about the positions, please contact professor Mika Kähönen, mika.kahonen@uta.fi, tel. 050 318 6297 or doctoral program coordinator Henna Mattila, henna.mattila@uta.fi, tel. 040 190 9756.

 

Applying starts: 2017-09-25 08:00 Applying ends: 2017-10-23 15:45
Applicant information
First name(s) *
Last name *
Date of birth *
day month year
Primary e-mail *
Telephone *
Phone, other
Home address *
ZIP code *
City *
Additional address information
Continent *
Nationality *
Sex (for statistical purposes) *
Education and degrees
Highest degree completed *
Official name of university/institution
Degree
Major subject / degree programme
(Max 200 characters)
Characters left:
Graduation time / estimated graduation time
month year
Other education - schools
Note! Education is automatically arranged starting with the earliest and ending with the latest.
Official name of university/institution
Degree
Major subject / degree programme
(Max 200 characters)
Characters left:
Graduation time / estimated graduation time
month year
Minor subjects
(Max 500 characters)
Characters left:
Studies ongoing
Completed number of ECTS if studies are ongoing
Other education relative to position you are applying for
(Max 500 characters)
Characters left:
Work experience
Note! Work experience is automatically arranged by starting date of employment.
Position title
Main responsibilities
(Max 500 characters)
Characters left:
Employer
Employment started
month year
Employment ended
month year
Other work experience relative to job you're applying for
(Max 500 characters)
Characters left:
Work experience relative to job you're applying for *
years months
Skills
Your most important skills relative to position you're applying for
(Max 500 characters)
Characters left:
Language skills
Native language *
1st foreign language
2nd foreign language
Other language skills and their level
(Max 200 characters)
Characters left:
IT skills
Describe your IT skills here
(Max 500 characters)
Characters left:
Information about open position
How did you hear about the job opportunity *
Attachments
The maximun size of an attachment is 5mb. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. Attachment content must correspond the extension.
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Attach your CV (attaching your CV will not replace the above questions of the form)
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Attach your application (attaching your application will not replace the above questions of the form)
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Other attachment 1
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Other attachment 2
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Other attachment 3
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Other attachment 4
The maximum filesize is 5000 kB. Allowed file extensions are: rtf, doc, odt, pdf, txt, docx. The contents of the file must also match the extension.
Other attachment 5

The applications will be saved for three (3) years. The applicants’ college certificates and workplace references will be checked at the interview stage, so there is no need to attach those in the electronic application. Please check the information you have given by choosing ’Preview’. You can send in the application after the preview.

After you have sent in your application, you will get a user name in the e-mail address you have given. It can be used to update the application during the application period.