Suomen kielen yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä viestintätieteiden tiedekunnassa

Uusi Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö aloittavat toimintansa 1.1.2019. Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tampere3.fi.

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa on haettavana yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä ajalle 1.1.-31.12.2019. Suomen kielen tutkinto-ohjelmaan (1.8.2019 alkaen Kielten tutkinto-ohjelmaan) sijoittuvan yliopistonlehtorin opetus- ja tutkimusalana on erityisesti työelämä- tai asiantuntijaviestintä.

Yliopistonlehtorin tehtävät

  • antaa ja edistää alansa opetusta

  • harjoittaa ja ohjaa tieteellistä tutkimustyötä

  • seuraa tieteen kehitystä alallaan

  • osallistuu alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan

  • osallistuu tutkinto-ohjelman toiminnan suunnitteluun ja hallintoon.

Yliopistonlehtorin tehtävänä on kevätlukukaudella 2019 antaa suomen kielen tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa aine- ja syventävien opintojen opetusta, ohjata ja tarkastaa tutkielmia sekä osallistua muuhun sovittavaan tutkinto-ohjelman toimintaan.  Syyslukukaudella 2019 tehtävään valittavan odotetaan tarjoavan Kielten tutkinto-ohjelman (sekä mahdollisesti tätä laajemminkin Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan) opiskelijoille suunnattavaa asiantuntijaviestinnän opetusta.

Tehtävään valittavalta edellytetään

Tampereen yliopiston yleisten kelpoisuusvaatimusten mukaan tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään:

  • soveltuvaa tohtorin tutkintoa

  • kykyä antaa korkeatasoista opetusta ja ohjausta

  • kokemusta yliopistollisesta opetus- ja ohjaustoiminnasta

  • näyttöjä tehtävän alaan liittyvästä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä

  • oman opetus- ja tutkimusalan erinomaista hallintaa

  • erinomaista suomen kielen taitoa

  • hyvää englannin kielen taitoa.

Lisäksi ansioita arvioitaessa otetaan huomioon:

  • näytöt kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta

  • yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus

  • valmius monitieteiseen yhteistyöhön.

Palkkausperuste

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä alkaa 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Suomenkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 12.11. klo 15.00 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Sähköiseen lomakkeeseen tulee liittää seuraavat suomenkieliset liitteet (sukunimi­_etunimi_liitteen_nimi.pdf):

- lyhyt vapaamuotoinen hakemuskirje, josta ilmenevät hakijan yhteystiedot hakuprosessin aikana
- ansioluettelo (TENK:n ohjeen mukaisesti)
- julkaisuluettelo (SA:n ohjeen mukaisesti)
- selvitys opetusansioista (Tiedekunnan ohjeen mukaisesti)
- suunnitelma ehdotukseksi 10-15 opintopisteen laajuisesta asiantuntijaviestinnän opintokokonaisuudesta
(enintään 2 sivua).

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Apulaisprofessori Johanna Vaattovaara johanna.vaattovaara@uta.fipuh. 050 437 7056

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:
Hallintopäällikkö Kirsi Aalto kirsi.m.aalto@uta.fi puh. 040 190 1658

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

Hakuaika alkaa: 11.10.2018 13:00 Hakuaika päättyy: 12.11.2018 15:00
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana