Kliinisen opettajan (yleislääketiede) määräaikainen tehtävä lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa ajalle1.1.2019-31.12.2023

Uusi Tampereen yliopisto ja korkeakouluyhteisö aloittavat toimintansa 1.1.2019. Tampereen teknillinen yliopisto, nykyinen Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tampere3.fi

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa on haettavana kliinisen opettajan (yleislääketiede) tehtävä määräajaksi 1.1.2019 – 31.12.2023. Tehtävä on opetuspainotteinen.

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstön (kliinisen opettajan) tehtävänä on mm. harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen kehitystä alalla sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan (TayHenkilöstöJS 3 §).

Henkilöstöjohtosäännön mukaan kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, näyttöjä itsenäisestä tieteellisestä tutkimustyöstä ja kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kliinisen opettajan tehtävää hoidettaessa määräaikaisesti kelpoiseksi voidaan kuitenkin katsoa yliopiston ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan ja opetustoimintaan.

Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon kliinistä opettajaa valittaessa (TaYHJS 4 ja 7 §:t). Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa sekä käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (valtioneuvoston asetus yliopistoista 770/2009, 1 §). Kliinisen opettajan tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa.

Kliinisen opettajan tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5-7. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Tehtävää täytettäessä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen on liitettävä: ansioluettelo, lyhyt kirjallinen selostus täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja mahdollinen tutkimussuunnitelma, dokumentteihin perustuva selvitys opetustaitoon liittyvistä ansioista (portfolio) sekä julkaisuluettelo. Hakuohjeet (linkki) ovat tiedekunnan www-sivuilla.

Hakemus tehtävään tulee jättää viimeistään 29.10.2018 klo 15.00 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla).

Lisätietoja tehtävästä antavat valmisteluryhmän puheenjohtaja Seppo Nikkari, p. 050 396 9639, seppo.nikkari@uta.fi sekä tehtäväntäyttöprosessista hallintopäällikkö Niina Puronurmi p. 050 349 7036, niina.puronurmi@uta.fi.

 

Hakuaika alkaa: 28.09.2018 08:00 Hakuaika päättyy: 29.10.2018 15:00
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana