Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä viestintätieteiden tiedekunnassa / Doctoral Researcher fixed-term position in the Faculty of Communication Sciences

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisenä yliopistona toimivan TTY-säätiön toiminta, henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät 1.1.2019 lukien Tampereen yliopistona toimivaan Tampereen korkeakoulusäätiöön. Lue lisää: www.tampere3.fi

Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnassa on haettavana väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä alkaen 1.11.2018, tai pian sen jälkeen. Työsuhteen pituudesta sovitaan erikseen valitun hakijan kanssa (enintään 3 vuotta).

Tehtävä sijoittuu visuaalisen kulttuurin tutkimuksen alueelle ja tukee alan työtä ja näkyvyyttä Suomessa. Tehtävään kuuluu palkattavan oman tutkimussuunnitelman mukaista visuaalisen kulttuurin tutkimusta, visuaalisten teknologioiden kehityksen ja käytön kartoitusta, sekä vuosittaisen seminaarin järjestämistä. Tutkija voi hyödyntää työtä sopimuksen mukaan väitöskirjatyössään. 

Tehtävä edellyttää ylemmän korkeakoulututkinnon tarjoamia valmiuksia tieteelliseen tutkimukseen, mielellään osaamista visuaalisen kulttuurin tutkimuksen, mediatutkimuksen, viestinnän, kulttuuriantropologian ja/tai sosiologian alalta. Tehtävä edellyttää yhteistyövalmiuksia, kykyä matkustaa sekä hyvää englannin kielen taitoa. Väitöskirjatutkijalta  edellytetään lisäksi jatko-opinto-oikeutta sekä hyväksyttyä opinto- ja tutkimussuunnitelmaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti.  Tehtävän alustava vaativuustaso on 2 (2005,71€). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3%.  Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemus tulee jättää 24.10.2018 klo 15.00 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (kts. linkki JÄTÄ HAKEMUS alla, ohjeet). Vapaamuotoisen hakemuksen lisäksi tulee toimittaa ansioluettelo, kopio tutkintotodistuksesta, n. 20-sivuinen ote hakijan kirjoittamasta tieteellisestä tekstistä sekä muut hakemusta tukevat asiakirjat. Hakija voidaan pyytää Tampereelle tai verkon kautta tehtävään haastatteluun.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Apulaisprofessori, visuaalisen kulttuurin tutkimuksen dosentti, Asko Lehmuskallio, asko.lehmuskallio@uta.fi

Hakumenettelyyn liittyviin kysymyksiin vastaa:

Henkilöstöasiantuntija Marja Jussila, marja.jussila@uta.fi

Tampereen yliopistolla on perustellusta syystä oikeus jättää täyttämättä tehtävä ja jatkaa hakuaikaa.

 

Doctoral Researcher's fixed-term position in a research project in the Faculty of Communication Sciences 

The University of Tampere, Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences are building a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education and a hub of expertise in technology, health and society. The new higher education community begins its operations on 1 January 2019. Read more: www.tampere3.fi/en/.

The Faculty of Communication Sciences (COMS) at the University of Tampere invites applications for a fixed-term doctoral researcher’s position starting from November 1st, 2018, or soon thereafter.  The length of the position will be decided separately (max. 3 years).

The position is part of the field of visual cultures / visual studies, and aims to support its work and visibility in Finland. The tasks include research on visual cultures according to the applicants own research plan, a survey of the development and use of visual technologies, as well as the organization of an annual seminar. The researcher may, upon agreement, use this material as part of her/his doctoral research.

A person appointed as a doctoral researcher must hold a Master’s degree or higher, and be able to pursue scientific research independently. The appointed researcher should preferably have an understanding of visual culture studies, media studies, communication, cultural anthropology and/or sociology. The position requires good cooperation skills, willingness to travel, and good written and spoken communication skills in English. Furthermore, a doctoral researcher must hold the right to study towards a postgraduate degree and an approved personal study and research plan.

The preliminary salary is based on level 2 (2005,71€) of the job-related salary element for teaching and research personnel in the salary system of the Finnish Universities.  The basic salary will be supplemented with a performance increase up to 46,3 % based on the employee’s individual performance. The position carries a six-month trial period.

Please submit your application documents through the University’s online application system (link below: JÄTÄ HAKEMUS or APPLY FOR THE POSITION, see instructions) by 15:00 Finnish time on 24.10.2018  The application should be sent with a curriculum vitae, copies of the degree diplomas, a ca. 20 page example of the applicants scientific writing skills, and other materials considered relevant such as letters of recommendation.  Applicants may be invited for an interview in person in Tampere or online. 

For further information about the position, please contact: 

Associate professor, Docent of Visual Cultures, Asko Lehmuskallio, asko.lehmuskallio@uta.fi

For more information about the application process, please contact:

HR Specialist Marja Jussila, marja.jussila@uta.fi  

The University of Tampere has the right to not fill the vacancy and to extend the deadline for applications for a valid reason.

Applying starts: 2018-10-11 10:20 Applying ends: 2018-10-24 15:00
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position